Naaktstrandje Delftse Hout
Delftse Hout dicht? Dat nooit!In 2013 besloot de gemeente Delft het naaktstrandje in de Delftse Hout formeel te sluiten.
De bezoekers van het naaktstrandje legden zich niet neer bij dit besluit en gingen massaal in verzet. Na twee rechtszaken zijn alle verdachten in de Delftse Blootloopzaak vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie kon de rechter niet overtuigen dat de Delftse Hout ongeschikt is ongeklede recreatie. Doordat het OM in cassatie de zaak wel op vormpunten won, moest het hoger beroep over. Op 18 januari deed de rechter uitspraak en weer volgde vrijspraak. Het lijkt er op (tenzij het OM opnieuw in cassatie gaat) dat er nu echt een eind gekomen is aan deze slepende zaak.

Lees hier onder het hele verhaal. De meest recente berichten staan bovenaan.
18-01-2017: Het OM gaat voor de tweede keer nat; alle verdachten in de Delftse Blootloopzaak zijn vrij gesproken.
De rechter heeft geoordeeld dat onvoldoende wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de Delftse Hout ten tijde van het ten laste gelegde (naaktrecreatie op 23 juli 2013) niet geschikt was voor ongeklede recreatie. In de uitspraak wordt er nadrukkelijk op gewezen dat ook het tijdstip van belang is bij het beoordelen van de geschiktheid voor naaktrecreatie.

Op de bewuste dag waren er op het (voormalige) naaktstrand 25 naaktrecreanten en ongeveer tien geklede personen in de directe omgeving aanwezig. Op tientallen meters waren waren ongeveer 500 geklede personen aanwezig. Wat het verbaal niet vermeldt is dat het een fantastische zonovergoten zomerdag was met een temperatuur van rond de 30 graden. Vergelijkbaar met 8-7-2013 toen Google onderstaande foto maakte; topdrukte in de Delftse Hout. Conclusie is dat de Delftse Hout zeker ook bij grote drukte geschikt is voor naaktrecreatie.De rechter heeft vooral meegewogen dat het voormalig naaktstrand al ongeveer 30 jaar gebruikt is voor naaktrecreatie en dat aan de omstandigheden, ondanks nieuwe woonwijken in de omgeving, weinig is veranderd. Elke Delftenaar weet dat daar het naaktstrand is en het gebied is groot genoeg, zodat textielrecreanten niet gedwongen worden om dichtbij het naaktstrand te recreëren.

De rechter stelt een broekje aan bij het gebruik van het gezamenlijk toilet wel op prijs.

Of het OM in cassatie gaat tegen deze uitspaak is op dit moment nog niet bekend. Lees hier de volledige uitspraak.

Relevante links:

AD: Delfts Bloot
AD: Naaktrecreanten in Delftse Hout vrijgesproken van 'naaktloperij'
NOS: Hof geeft naaktlopers Delft gelijk
Indebuurt: Overwinning voor de naturisten van de Delftse Hout

17-01-2017: AD Moet kunnen toch, overal in je nakie?

23-11-2016: Hoger beroep in de Delftse Blootloopzaak.

24-08-2016: Op 23 november 2016 (9:30) komt de Delftse Blootloopzaak opnieuw voor de Haagse rechter. Lees hier de nieuwste editie van de De Blijde Blote Bode

16-08-2016: Komt er eindelijk duidelijkheid of toch misschien het geplande nieuwe strandpaviljoen in de Delftse Hout (mede) de aanleiding is geweest om naaktrecreatie hier te verbieden? Een artikel in het Algemeen Dagblad doet vermoeden dat het toen wel degelijk heeft meegespeeld. Naar aanleiding van dit artikel stelt oppositiepartij Stadsbelangen vragen aan het collegebestuur.

Het Wob-verzoek Wob007, dat met name ging over de relatie tussen een nieuw strandpaviljoen en naaktrecreatie heeft toen niets opgeleverd....

24-11-2016: Volgens het collegebestuur had de sluiting van het naaktstrandje niet te maken met het nieuwe strandpaviljoen. Lees hier de beantwoording vragen van Stadsbelangen aan het college.

Lees ook het artikel: AD Boetes voor naaktrecreatie echt onzinnig


09-07-2016: De Delftse Blootloopzaak die op 19 juli zou worden gehouden is uitgesteld, omdat Spong verhinderd is. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

16-05-2016: De datum voor de nieuwe rechtszaak over de Delftse Blootloopzaak:

Dinsdag 19 juli 2016, 9.30 uur, Gerechtshof Den Haag.
20-01-2016: Een nieuwe aflevering (4) van de De Blijde Blote Bode

06-01-2016: In het NRC schreef Advocaat Generaal Miranda de Meijer (Openbaar Ministerie in Den Haag) in de Togacolumn een artikel over het naaktstrandje in de Delftse Hout.

Bekijk hier de reactie van Rob Meerwijk op dit artikel.


08-12-2015: De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat de vrijspraak voor naaktrecreatie Delftse Hout over moet. De rechter is van oordeel dat het hof te kort door de bocht is gegaan, door te stellen dat alleen als een plaats evident ongeschikt is voor naaktrecreatie, er sprake is van overtreding van de wet. (artikel 430a Sr).

De specifieke feiten en omstandigheden van de zaak, zoals die zijn opgenomen in het procesdossier zijn onvoldoende meegewogen, naar oordeel van de rechter.
Het Openbaar Ministerie vindt dat de Delftse Hout in de loop der jaren is veranderd in een stadspark, waarin geen plaats meer is voor naaktrecreatie. Ook het feit dat het gedeelte voor naaktrecreatie naadloos overgaat in het textielstrand gedeelte zou het gebied ongeschikt maken voor naaktrecreatie.

Opmerkelijk is dat de vermeende seksuele overlast, die de burgemeester aangreep om het naaktstrand te sluiten, niet in de cassatiezaak aan de orde is gekomen.

Wanneer de zaak opnieuw wordt behandeld is nog niet duidelijk.

Persbericht NFN
08-12-2015 AD: Opnieuw rechtszaak voor naakt recreëren in Delft


17-04-2015: De Delftse Blootloopzaak krijgt een vervolg:

Reactie van het OM op de vraag van naaktstrandje.nl betreffende cassatie in de Delftse Blootloopzaak:

"Het klopt dat het Openbaar Ministerie (OM) cassatie heeft ingesteld. Het OM vindt dat het gerechtshof, door de eis te stellen dat pas sprake is van overtreding van art. 430a Sr als de voor het openbaar verkeer bestemde plaats evident niet geschikt is voor ongeklede recreatie, een te beperkte uitleg heeft gegeven aan dit artikel.

In alle zaken heeft het OM inmiddels een cassatieschriftuur bij de Hoge Raad ingediend."


12-09-2014: De Nationale Ombudsman stelt deze site in het gelijk:

Bert van der Velden (gefingeerde naam  = Tjipke Tasma van naaktstrandje.nl) stuurde per e-mail een Wob-verzoek naar de gemeente Delft. Hij kreeg bericht dat zijn aanvraag in behandeling was genomen. Omdat hij niets meer hoorde, deed hij navraag. Uiteindelijk bleek dat een Wob-verzoek niet digitaal kon worden ingediend. Hij moest het Wob-verzoek per brief of per fax indienen.

Bert klaagt over de manier waarop de gemeente is omgegaan met het Wob-verzoek dat hij digitaal indiende.

Overheidsinstanties hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen of aanvragen per e-mail of in een andere vorm digitaal mogen worden ingediend. Maar als iemand een e-mail stuurt, is het niet behoorlijk om de suggestie te wekken dat het Wob-verzoek via de e-mail kan worden ingediend en pas veel later te laten weten dat dit niet kan. De gemeente had Bert uit eigen beweging moeten laten weten dat een Wob-verzoek niet per e-mail kan en hem uit moeten leggen hoe hij het Wob-verzoek wel in kon dienen.

De klacht is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking

Lees hier het volledige rapport. 17-07-2014: Hoera, op het naaktstrandje in de Delftse Hout kan weer gewoon naakt worden gerecreëerd. Politie en boa delen geen bekeuringen meer uit voor naaktrecreatie.

17-07-2014: Op het naturismeforum is te lezen dat het OM in cassatie gaat in de Delftse Blootloopzaak.
20-07-2014: Reactie van het Openbaar Ministerie (OM):
"Het OM is (voorlopig) in cassatie tegen de vrijspraken. Er is vooralsnog cassatie ingesteld om de termijn veilig te stellen waarbinnen partijen in cassatie kunnen gaan. Het OM heeft namelijk meer tijd nodig om de arresten te bestuderen. Het is om die reden nog niet bekend of de cassatie ook daadwerkelijk wordt doorgezet".

11-07-2014: Hoera, alle verdachten zijn volledig vrijgesproken in de Delftse Blootloopzaak. Lees hier de uitspraak.Enkele naaktrecreanten staan de pers te woord.

Artikelen over de uitspraak in de Delftse Blootloopzaak.

11-07 NFN Vrijspraak hoger beroep Delftse Hout (persbericht)
11-07 Omroep West: Blijdschap en opluchting na uitspraak hof over naaktrecreatie

11-07-2014: Aan de vooravond van de uitspraak in de Delftse Blootloopzaak wordt een motie van D66 aangenomen, die de burgemeester oproept te betogen dat recreanten zonder zwembroek geen boetes krijgen in Delftse Hout deze zomer.
Beluister hier de gemeenteraadsvergadering. Burgemeester Bas Verkerk betoogt dat het falend beleid van de gemeente en de politie de oorzaak zijn van de sluiting van het naaktstrand.

27-06-2014: De Delftse Blootloopzaak voor het Gerechtshof Den Haag

Bij de behandeling van het hoger beroep komt het Openbaar Ministerie (OM) niet met nieuwe argumenten om aan te tonen dat het (voormalige) naaktstrand in de Delftse Hout niet meer geschikt is voor naaktrecreatie. Een samenvatting van het requisitoir is te lezen op de site van het OM. Opvallend is dat het artikel afsluit met de achtergrond van de zaak, zonder in te gaan op de werkelijke achtergrond. Het naaktstrand moet namelijk dicht door de seksuele overlast. Overijverige agenten menen dat enkele gevallen proces-verbalen van zedenmisdrijven die dit jaar hebben plaatsvonden ook van belang zijn voor deze zaak.

Advocaat Mr Gerard Spong komt met een ijzersterk pleidooi (belangrijkste punten)
 • De opheffingsbrief van het college naar de gemeenteraad toont de geschiktheid van het voormalige naaktstrand aan. In deze brief staat een verslag van mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om seksuele overlast op de huidige locatie tegen te gaan. Deze maatregelen zouden niet worden besproken als het naaktstrand sowieso ongeschikt zou zijn.
  In de brief staat geen enkel woord over ongeschiktheid van het naaktstrand.
 • Het OM en de gemeente Delft misbruiken artikel 430a (naaktrecreatie), om de seksuele overlast, die valt onder artikel 239 (schennis van de eerbaarheid), aan te pakken. Een wetsartikel mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze bedoeld is. Eigenlijk zou de rechter de hele zaak niet ontvankelijk moeten verklaren. Het OM probeert het voormalig naaktstrand neer het zetten als een Sodom en Gomorra.

  Uit een brief, ook met toelichting over 430a, blijkt dat de gemeente Delft niet 30.000 euro wil uitgeven aan toezicht, maar dat het over de rug van de geverbaliseerde naaktrecreanten dit geld bedrag wil besparen.
 • Er is geen sprake van onverhoedse confrontatie met blote mensen. De groenstrook wordt al 30 jaar gebruikt als naaktstrand; dus elke Delftenaar weet dat daar het naaktstrand is.
 • De groenstrook is al 30 jaar in gebruik als naaktstrand, de omgeving is niet veranderd. Na 30 jaar gedogen kun je niet meer gaan beboeten.
Over precies 2 weken, op vrijdag 11 juli om 9 uur doet het Haagse Hof uitspraak.
Ongetwijfeld zal er vrijspraak volgen, maar het is afwachten of de rechter een duidelijke uitspraak doet over de geschiktheid van het voormalig naaktstrand in de Delftse Hout voor naaktrecreatie.

Artikelen over de Delftse Blootloopzaak.

27-06 De Blote Boze Burgers: Bloot in de Delftse Hout – wordt vervolgd!
27-06 Locatie Delftse Hout uitermate geschikt voor naaktrecreatie
27-06 OM: naaktlopen blijft taboe in Delftse Hout
27-06 Rechter beslist: Wel of geen blote billen in Delftse Hout
27-06 Delftse naaktlopers in beroep tegen zwembroekenquotum

26-06-2014: Het verzoek van naaktstrandje.nl om een voorlopige voorziening wordt afgewezen door de voorzieningenrechter in Den Haag. Jammer, dat de geweigerde interne emails van de gemeente Delft niet (versneld) openbaar kunnen worden gemaakt; nog voor het proces van morgen. Het beroep van naaktstrandje.nl wordt nu op een later tijdstip behandeld, volgens de gebruikelijke procedure. Het zal wel winter zijn als de gemeente Delft met de billen bloot moet, maar is bloot in de Delftse Hout dan nog toegestaan?

19/24-06-2014: Volgende week dient op vrijdag 27 juni om 9 uur het hoger beroep over het naaktstrand in de Delftse Hout voor de Haagse Rechtbank. Al op 2 juli wordt de uitspraak verwacht. Lees hier het persbericht van de NFN.

Erg spannend voor alle blooplopers in Nederland, want de houdbaarheid van art. 430a WvSr staat te discussie. Kunnen gemeenten bij seksuele overlast op een naaktstrand rustig achteroverleunend het naaktstrand zomaar sluiten?
Veel belangrijker is of een naaktstrand geschikt is voor naaktrecreatie, want daar gaat de wet over. Een naaktstrand dat al ongeveer 25 jaar goed functioneert, kan niet van de ene op de andere dag ongeschikt worden, als er niets is veranderd. Het enige wat er is veranderd dat het eerder minder druk is geworden in de Delftse Hout en dat de gemeente Delft hier graag een horecavoorzieningen wil toestaan.

In het kort geleden vastgestelde bestemmingsplan is het gebied bestemd voor recreatie en niet aangewezen als stadspark.

Beluister hier de commissie vergadering (punt 8) van gister D66 overweegt een motie in te dienen, waarin gevraagd wordt deze zomer niet te bekeuren voor naaktrecreatie.
Wat de zin is van deze motie is niet duidelijk, omdat deze pas kan worden ingediend bij de volgende raadsvergadering en deze is na de uitspraak in het hoger beroep...
Facebook: Bloot in de Hout

Documenten gemeente Delft:
  10-03-2013: Brief B&W Voorstel sluiting naaktstrand Delftse Hout


24-06-2014: Gemeente Delft mailt het besluit van 11-06-2014 (13 kostbare dagen gingen verloren) op het bezwaarschrift (bob) van naaktstrandje.nl. Lees hier het besluit.

Door mij is op 21-06-2014 bij de rechtbank in Den Haag een beroepschrift ingediend tegen het uitblijven van een besluit. Op 22-06-2014 heb ik een voorlopige voorziening aangevraagd, omdat ik graag de gevraagd documenten ontvang voor het hoger beroep van komende vrijdag.

07-04-2014 : NFN Hoger beroep Delftse Hout op 27 juni

01-04-2014: Groot nieuws via twitter: De uitspraak volgt 6 weken later.

22-03-2014: College van B&W Delft stelt de raad voor nu nog niet over te gaan tot het aanwijzen van de locatie Vlakoverpad als terrein voor naaktrecreatie.

24/28-02-2014: Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ook in hoger beroep.
Naaktstrandje.nl heeft het OM om een persverklaring verzocht en heeft onderstaande reacties ontvangen:
(Persvoorlichter/communicatieadviseur OM Den Haag):

24-02: Het klopt dat het OM in hoger beroep is gegaan, het gaat om zes zaken waarin de rechter heeft vrijgesproken. De uitleg van mijn collega Nelda Boersma in het AD klopt en kunt u wat mij betreft ook zo overnemen voor uw website.

Op de vraag waarom het OM ook in hogere beroep is gegaan bij één veroordeling kreeg ik deze reactie:

28-02: Sorry dat ik je nog niet had geantwoord. De officier van justitie is op vakantie in het buitenland, maar ze heeft gelukkig toch gereageerd. We waren in zes zaken in hoger beroep gegaan, maar inmiddels is een daarvan ingetrokken omdat dit wel een veroordeling bleek te zijn. Het OM is dus in totaal tegen 5 vrijspraken in hoger beroep gegaan. De reden hiervan is dat wij het er niet mee eens zijn dat de rechter het Delftse strand op rustige dagen (<150 mensen) wel geschikt acht voor naaktrecreatie.

Op de vraag waarom het OM in slechts 6 gevallen in hoger beroep is gegaan heb ik nog geen antwoord ontvangen.

03-03-2014 heb ik van het OM de volgende verklaring ontvangen:

Het OM heeft om proces-economische redenen slechts in een 6-tal zaken, waarin een vrijspraak is gevolgd, appel ingesteld. Daarbij is zoveel mogelijk gekozen voor diverse zaken. De reden daarvoor is, dat het OM de kwestie in volle omvang aan het Hof wil voorleggen, maar het Hof niet onnodig wil belasten. Dit betekent niet dat het OM afwijkt van haar standpunt dat -in alle aan de kantonrechter voorgelegde gevallen- het strandje in de Delftse Hout niet geschikt is voor naaktrecreatie.

Daarnaast heeft de officier van justitie er voor gekozen om haar appel te beperken tot die naaktrecreanten, die ook zelf appel hebben ingesteld. Een aantal van deze naaktrecreanten heeft nl meerdere processen-verbaal gekregen, waarbij in een aantal gevallen een veroordeling is gevolgd (daarvan zijn zij zelf in beroep) en in andere gevallen de kantonrechter hen heeft vrijgesproken (daarvan is het OM in beroep). Op deze wijze worden er geen naaktrecreanten onnodig in het verdere strafproces betrokken.

11-02-2014: De acht niet (volledig) vrijgesproken bezoekers van het naaktstrand gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in het massa proces van afgelopen 28 januari. De NFN ondersteunt nu ook weer de naaktrecreanten en heeft Gerard Spong bereid gevonden om juridische steun te verlenen. Lees hier het persbericht van de NFN.

Deze site is blij met het hoger beroep, omdat het naaktstrandje de afgelopen 30 jaar voldoende heeft bewezen geschikt te zijn voor naaktrecreatie. De gemeente Delft heeft bij de formele opheffing van het naaktstrand nooit gesteld dat het naaktstrand ongeschikt zou zijn voor naaktrecreatie. Alleen de seksuele overlast, die niet wordt veroorzaakt door de naturisten is de aanleiding geweest.
28-1-2014: De uitspraak van de rechter: Strand Delft bij grote drukte ongeschikt voor naaktrecreatie
Den Haag, 28-1-2014

De kantonrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat het strand in Delft voor naaktrecreatie ongeschikt is, als er op dat moment meer dan 150 geklede mensen, waaronder kinderen, aanwezig zijn.

De mensen die in de zomer van 2013 naakt recreëerden terwijl er minder dan 150 geklede recreanten aanwezig waren, zijn vrijgesproken. Het ging tijdens de zitting vandaag om dertig vrijspraken op een totaal van vierenveertig ten laste gelegde overtredingen. Daarnaast zijn er 2 nietige dagvaardingen en is één persoon ontslagen van rechtsvervolging.

De rest moet de boete van €90 per overtreding alsnog betalen. Het gaat hierbij om negen mensen met in totaal elf boetes.

Visie van naaktstrandje.nl:

De kern van art. 430aWvSr (het laatste deel; het zogenaamde b deel van het artikel) blijft gehandhaafd; naaktrecreatie blijft mogelijk als het terrein hiervoor geschikt is. seksuele overlast is geen reden gebleken om een terrein ongeschikt te verklaren. De uitspraak van de rechter zal verder beperkte gevolgen hebben voor de overige naaktstranden; de meeste naaktstranden liggen afgezonderd en niet direct in het zicht van textielrecreanten.

Ondanks het feit dat veel naaktrecreanten zijn vrijgesproken, is het toch een teleurstelling voor de naturisten, die (nog steeds) overtuigd zijn van de geschiktheid van het terrein voor naaktrecreatie.

Plus puntje is dat de "150 geklede mensenregel" misschien ook meer mogelijkheden geeft voor naaktrecreatie op textielstranden.

Omdat het naaktstrand in de Delftse Hout op een groot aantal dagen van het jaar geschikt blijft voor naaktrecreatie zal de vermelding op de site worden gehandhaafd.
Het naaktstrand is geen door de gemeente aangewezen terrein, dus blijft er altijd de kans op een boete bestaan ook bij weinig drukte. Mogelijk zal de gemeente door het blijven bekeuren naaktrecreatie hier verder willen ontmoedigen.

Op verzoek heeft naaktstrandje.nl van de gemeente Delft onderstaande reactie ontvangen:

Geachte heer Tasma,

De rechter heeft geoordeeld dat naaktrecreatie in de Delftse Hout alleen passend is als er minder dan 150 geklede bezoekers zijn. De politie kan handhavend optreden als bezoekers naakt recreëren op momenten wanneer dat niet passend wordt geacht volgens de uitspraak van de rechter.


Zie ook het artikel op de site van de Omroepwest.nl.

24-01-2014: Naturisten krijgen geen eerlijk proces, nu de Gemeente Delft (interne) documenten achterhoudt.
Deze site heeft de gemeente Delft verzocht, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), alle interne e-mails uiterlijk vandaag openbaar te maken.
De gemeente heeft geen gehoor gegeven aan deze oproep, sterker nog de gemeente heeft niets van zich laten horen.

Duidelijk is dat de gemeente veel informatie over haar eigen schandalig optreden achterhoudt. De gemeente verschuilt zich achter een artikel uit de Wob, waarin stukken met persoonlijke beleidsopvattingen niet openbaar behoeven te worden gemaakt.
Deze documenten zijn dus bij het Wob-verzoek van 15 augustus niet verstrekt aan naaktstrandje.nl. Afgelopen donderdag is naaktstrandje.nl voor de hoorcommissie geweest om eventuele vragen te beantwoorden en heeft toen ook gevraagd deze documenten wel te verstrekken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat al deze e-mails dergelijke beleidsopvattingen bevatten en dat er geen feitelijke informatie in staat.

Inmiddels is uit een aantal Wob-procedures wel vast komen te staan dat:
 • De gemeente Delft heeft het naaktstrand gesloten omdat zij vond dat er sprake was van enorme overlast door seksrecreanten. Uit een document uit augustus 2011 blijkt dat dit elemaal niet het geval is. Er worden namelijk vrijwel geen vragen of klachten ontvangen over het naaktstrand stelt de gemeente in een brief.
  In het najaar van 2011 horen we de eerste geluiden dat de gemeente het naaktstrand wil sluiten.
 • De gemeente vermeldt het naaktstrand nog steeds op haar website.
  Wel een erg slordig foutje.
 • De gemeente geeft duidelijk aan in de stadskrant dat naaktrecreatie wordt gedoogd, mits niet aanstootgevend. Geen enkele naturist is beboet voor aanstootgevend gedrag.
24-01-2014: Morgenochtend wordt in de Tros-Nieuwsschow (Radio 1: 8:30-11u) aandacht gegeven aan het massaproces tegen de Delftse naturisten van komende dinsdag.
En komende zondag besteedt SBS6 om 22:30u in Hart van Nederland aandacht aan de kwestie.

22-01-2014: NFN persbericht Massaproces Delftse Hout
Het proces voor de Haagse rechtbank vindt plaats op 28 januari en begint om 9:00u en is openbaar toegankelijk. Naaktstrandje.nl zal ook bij het proces aanwezig zijn voor de verslaggeving.

09-01-2014: NFN: Massaproces Delft raakt kern van rechten Nederlandse naaktrecreanten

09-01-2014:Donderdag 9 januari was er een uitzending van VPRO Metropolis, waarin ook het naakt recreëren in Nederland en specifiek in de Delftse Hout aanbod kwam. Ook Herman van der Helm, de grote voorvechter van behoud van het naaktstrand in de Delftse Hout was te zien in deze aflevering.

07-01-2014: Naaktrecreanten en NFN verwerpen alternatieve strandlocatie Delft

04-01-2014: Jan Peter de Wit op Onafhankelijk delft.nl over de rechtszitting van de naaktrecreanten op 28 januari.

Erg lachwekkend is wanneer het strafbare feit heeft plaatsgevonden:

"Op of omstreeks 3 augustus 2013"

04-01-2014: Naaktstrandje.nl ontvangt de gegevens van drie Wob-verzoeken:

WOB005 besluit 1519933 (1,75 MB)


WOB006 besluit 1519950 (0,98 MB)

 
WOB007 besluit 1519954 (0,06 MB)


0-12-2013: Op 28 januari 2014 moet een aantal naturisten voor de Haagse rechtbank verschijnen, omdat zij verzet hebben aangetekend tegen de bekeuringen van afgelopen zomer op het naaktstrand in de Delftse Hout. Dit zal niet alleen voor het naaktstrand in de Delftse Hout en de betrokken naturisten een belangrijke uitspraak zijn, maar voor alle naaktstranden in Nederland. Wordt het de gemeenten gemakkelijk gemaakt naaktstranden bij seksuele overlast te sluiten, of blijven de rechten van de naturisten zoals die verankerd zijn in art. 430a gehandhaafd?

Helaas heeft de gemeente Delft de Wob-verzoeken van naaktstrandje.nl dus danig gefrustreerd, dat waarschijnlijk niet alle gevraagde informatie voor de rechtszaak beschikbaar komt. Duidelijk is wel dat de gemeente Delft op beschamende wijze alle bestuurlijke wetten heeft overtreden.

01-12-2013: Bezwaarschriften naaktrecreanten niet-ontvankelijk verklaard.
Het besluit van de gemeente om het naaktstrand te sluiten blijft gehandhaafd.
De gemeente heeft ongeveer 25 jaar de burger in de waan gelaten dat het naaktstrand in de Delftse Hout een officieel aangewezen naaktstrand is. Uit een rechtszaak bleek dat door veranderde wetgeving, dit sinds de opname van art. 430a in het wetboek van strafrecht niet meer het geval is.

Nu maakt de gemeente Delft schaamteloos gebruik van dit feit. Het besluit het naaktstrand te sluiten is geen besluit en hiertegen kan dus ook geen bezwaar worden gemaakt. Wel handelt de gemeente alsof naaktrecreatie verboden is op het vermeende naaktstrand door een zero-tolerance blootbeleid.

Zo verkracht de gemeente Delft de wet en maakt tegenstanders monddood.

20-11-2013: Naaktrecreant voelt zich weggestopt.
“Het lijkt wel of naaktrecreatie in een stiekem- of taboesfeer gestopt wordt”, zegt Herman van der Helm, oprichter van de Naturistische Zwemvereniging. De gemeenteraad wil het naaktstrand in Delftse Hout verplaatsen naar het Abtswoudse Bos in Delft Zuid. Véél te afgelegen, zegt de Delftenaar.

07-11-2013: De motie van Groen Links en de PvdA om de mogelijkheid van een naaktstrand in he Abtswoudse Bos te onderzoeken is aangenomen. Uitgangspunt is wel dat de naturisten hierbij worden betrokken en de locatie ook geschikt moeten vinden.
 

06-11-2013: Groen Links en de PvdA hebben een motie ingediend die in de Raadsvergadering van 7-11-2013 in stemming komt. Wat deze motie precies inhoud is niet duidelijk (de locatie wordt hier niet in genoemd, maar dit betreft naar wij kunnen aannemen hetAbtswoudse Bos). Volg de live uitzending van de Raadsvergadering (7-11 vanaf 20:00u)

21-10-2013: Is Delft een Schurkengemeente?
De gemeente Delft heeft mij 5 weken lang opzettelijk gefrustreerd met mijn Wob verzoek over het naaktstrand in de Delftse Hout. Omdat er op het stadshuis weinig bezetting was tijdens de vakantie heeft de gemeente Delft op slinkse wijze tijd willen rekken door te verzuimen mij er op te wijzen dat een Wob verzoek per mail in de gemeente Delft niet mogelijk is. Pas na 5 weken kwam de aap via twitter uit de mouw!

Lees hier verder.


26-09-2013: De Delftse Hout krijgt een nieuwe grasmat. Hierdoor wordt ook het naaktstrand ongeschikt voor (naakt)recreatie.

16-09-2013: Naaktstrandje.nl ontvangt de gegevens van het eigen Wob verzoek:

Besluit Wob verzoek dhr. Tasma (0,3 MB)


Informatie n.a.v. Wob-verzoek dhr. Tasma deel I-II (2,5 MB)


Informatie n.a.v. Wob-verzoek dhr. Tasma deel II-II (3,4 MB)


Eén document is erg opvallend: In augustus 2011 klaagt een moeder met kinderen over het naaktstrand in de Delftse Hout.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een brief (o.a) het volgende weten:


29-08-2013 Vreemd dat één seizoen later het college totaal van mening is veranderd en dat het naaktstrand moet sluiten. Wordt deze moeder met kinderen voorgelogen of worden wij een broek aan genaaid?
14-09-2013: : Naaktstrandje.nl ontvangt (5-9) het besluit op het Wob verzoek van
15-08-2013. Helaas zijn de gevraagde documenten niet direct meegezonden, zoals de Wob voorschrijft. Tot op heden heeft naaktstrandje.nl nog niets ontvangen.
Staat Delft boven de wet?

29-08-2013: Naaktstrandje.nl ontvangt de gegevens van een eerder Wob verzoek:


Documenten inzake naaktstrand Delftse Hout openbaar I-II (3,09 MB)


  Documenten inzake naaktstrand Delftse Hout openbaar II-II (4,42 MB)


De gemeente Delft verwacht begin volgende week het Wob-verzoek van naaktstrandje.nl te kunnen afronden.


27-08-2013: De adviescommissie adviseert B&W het bezwaar van naaktstrandje tegen de sluiting van het naaktstrand niet-ontvankelijk te verklaren. Erg lullig dat de gemeenteraad onwettige besluiten neemt en daar wel consequenties aan verbindt, maar dat er geen protest tegen mogelijk is, omdat het besluit onwettig is.

Maar is dat wel zo? Want de gemeente blijft zitten op haar documenten en lapt nog steeds de Wet openbaarheid van bestuur aan haar laars.


15-08-2013: Gemeente Delft bedriegt deze site.
Op 11 juli 2013 heb ik (webmaster van deze site) per e-mail een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Delft. De gemeente Delft heeft bevestigd dat mijn verzoek is ontvangen en in behandeling is genomen. Inmiddels is de termijn waarop de gemeente Delft moet beslissen op het verzoek verstreken, zodat ik de gemeente Delft een ingebrekestelling heb gestuurd. Het blijft oorverdovend stil in Delft, dus heb ik vandaag via twitter eens polshoogte genomen:Was de gemeente niet in staat op dit per retourneerde mail mee te delen? Kan dit alleen via twitter? Dus zo gaat de gemeente Delft om met een prudent en met gezond verstand opgesteld WOB verzoek.


08-08-2013: Foei Herman van der Helm is opnieuw aanstootgevend.
Ondanks de belofte van de gemeente in de stadskrant dat naaktrecreatie gedoogd blijft in de Delftse Hout deelt de politie gewoon bekeuringen uit. Heeft de gemeente een goudmijntje ontdekt?
05-08-2013: De wijkagenten Vrijenban hebben de twitter account van naaktstrandje geblokkeerd. Het is natuurlijk wel vervelende dat je steeds wordt herinnerd aan de vreselijke klusjes die je moet opknappen in de Delftse Hout, omdat de burgemeester lijdt aan gymnofobie. Gelukkig is de twitter account van Sjimmie van het Strandje (nog) niet geblokkeerd. Dus we houden contact. En anders kan het natuurlijk ook altijd via de hashtag #Delftsehout.

01-08-2013: Jihad strijder vanuit Leeuwarden naar Delft.

Delft staat bekend als het bolwerk van Jihad strijders die naar Syrië vertrekken voor de heilige oorlog, maar nu was het de omgekeerde wereld. Vandaag ging ik naar het front in de Delftse Hout voor de Jihad tegen het blootbeleid van de burgervader.

Hoewel de naaktstrandbordjes door de gemeente zijn verwijderd, was het naaktstrand goed te vinden door de duidelijke kaart van de Delftse Hout op desite van de gemeente. De gemeente Delft heeft het officiële naaktstrand dan wel opgeheven, maar geeft gelukkig nog steeds een voor naaktrecreatie geschikt gebied aan.

Ondanks de bonnenregen van de afgelopen dagen werd het een heerlijke tropische stranddag in de Delftse Hout. De politie hield het hoofd koel en liet zich niet zien. Bang voor lastige vragen over een kaartje op de site van de gemeente? Of de hele soapvertoning beu? Of is het toezichtgeld op? Was het te warm om de naakten te kleden?

Door de loopgravenoorlog werd niet iedereen streeploos Delftsbuin. Een aantal veelplegers vermeed het frontaal bloot anderen waren gekleed in een zwembroek die de burgemeester ook niet zou misstaan. Toevallig was net vandaag ook de NFN op werkbezoek op het strandje.

Bij het overleg werd duidelijk dat het de gemeente niet lukt om het verzet de kop in te drukken. Uit strategische overwegingen blijft het de inhoud van het overleg geheim, want ook de gemeente leest mee. Wel een beetje een ongelijke strijd, want wij kunnen rustig alle documenten bij de gemeente opvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Bedankt voor de gastvrijheid en de gezellige dag op het strandje, helaas geen bon aan de broek, maar wel een ervaring rijker.

30-07-2013: Gemeente Delft promoot het naaktstrand nog steeds op haar eigen site.
Op het kaartje van de Delftse Hout staat het naaktstrand nog steeds aangegeven.
Alle boetes kunnen dus gewoon de prullenbak in, want ook de gemeente Delft is van mening dat terrein nog steeds geschikt is als naaktstrand.

29-07-2013: SBS6 plaatst oproep in het gastenboek:


Hart van Nederland   29-07-2013 11:55 Hart van Nederland is op zoek naar naaktrecreanten die boos zijn over de sluiting van het naaktstrand Delftse Hout. Dit i.v.m. mogelijke reportage. Zou iemand contact op willen nemen met 020-8007672. Alvast bedankt.

28-07-2013: Holland Doc: Doet u nu een broekje aan.

26-07-2013: De gemeente Delft komt met een teleurstellende reactie:
Onder het mom van een bedreigende veiligheidssituatie op en rondom het naaktstrand krijgt de politie van de gemeente een vrijbrief om goedwillende naturisten te verbaliseren.
Waarom niet eens handhavend optreden tegen de seksrecreanten? Zij veroorzaken de overlast! De burgemeester heeft het de laatste jaren waarschijnlijk te druk gehad om zijn vorige inschattingsfout recht te breien...

Erg vreemd dat een plek die al ongeveer 25 jaar geschikt is, nu plotseling ongeschikt is.

11-07-2013 NFN in gesprek met burgemeester Delft

Sinds 5 juli deelt de politie regelmatig bekeuringen uit op het naaktstand in de Delftse Hout. Omdat dit voor zowel naaktrecreanten als gemeente tot zeer onwenselijke situaties leidt, spreken NFN en burgemeester binnenkort over de ontstane situatie.


05-07-2013: Uitspraak in kortgeding  tegen sluiting naaktstrandje.
De minuscule naaktstrandbordjes hoeft de gemeente Delft niet terug te plaatsen, omdat na nu blijkt dat het terrein niet de status had  van "een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats". Het naaktstrand blijft ook zonder deze borden gewoon geschikt voor naaktrecreatie. Veel hangt nu af van de burgemeester Verkerk van Delft, blijft hij doorgaan met de hetze tegen de naturisten? Of is hij een respectabel bestuurder en laat hij de naturisten met rust, totdat er een vervangende plek is gevonden? Met een prachtig zonnig weekend voor de boeg zullen we het snel weten......

Donderdag 4 juli 2013 is het kortgeding dat de NFN aanspant tegen de sluiting van het naaktstrandje.

Niet alleen voor dit strandje is de uitspraak cruciaal, maar ook voor openbare naaktrecreatie in Nederland. Staat de rechter het toe dat bij seksuele overlast, die niet door naturisten wordt veroorzaakt, het naaktstrand door de gemeente wordt gesloten?
Of zet de rechter de politie aan het werk en worden de veroorzakers van de overlast aangepakt?

20-06-2013: NFN spant kortgeding aan tegen de sluiting van het naaktstrandje


13-06-2013: De gemeenteraad van Delft gaat akkoord met de formele sluiting van het naaktstrandje in de Delftse Hout. Wel zal de wethouder samen met de naturisten op zoek gaan naar een andere geschikte locatie voor een naaktstrandje. Over een half jaar komt hij met een verslag naar de raad. Jammer dat er niet voor is gekozen het naaktstrandje gewoon open te houden gedurende de zoektocht van de wethouder. Nu is de uitkomst voor deze site al duidelijk; er wordt geen vervangend naaktstrand gevonden.

Het college van Burgemeester en wethouders geeft opnieuw aan zelf volledig te falen bij het handhaven rondom het kleine rustige strandje. Weer is naar voren gekomen dat naaktrecreatie op zich niet het probleem is, maar de seksuele overlast van voornamelijk mannelijke bezoekers.
Het naaktstrandje blijft dus even geschikt voor naaktrecreatie als in de voorgaande 30 jaar.

Dit krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

14-05-2013: Hoera, de sluiting van het naaktstrandje in de Delftse Hout is nog lang geen gelopen race, zoals blijkt uit de commissie vergadering van 14 mei. Een aantal fracties is zonder meer voor het openhouden van het naaktstrand en een aantal andere fracties vindt dat er juist te veel onduidelijkheid wordt geschapen door de sluiting. De wethouder geeft namelijk aan dat alleen de officiële status van het naaktstrand is opgeheven, maar dat naaktrecreatie gewoon mogelijk blijft in de (gehele) Delftse Hout op basis van artikel 430a (Wetboek van Strafrecht). Alleen bij overlast wordt er bekeurt.
De NFN was ook als inspreker aanwezig bij de commissie vergadering.

In de raadsvergadering van 13 juni zal de sluiting verder worden behandeld. Nu al is duidelijk dat er zeker een motie komt waarin B&W gevraagd wordt het naaktstrand open te houden.

Enkele jaren geleden heeft de buurgemeente Rijswijk met list en bedrog het naaktstrand in het Wilhelminapark opgeheven. De gemeenteraad werd pas naar aandringen van deze site geïnformeerd, maar toen was het naaktstrandje al van de aardbodem verdwenen.
Gelukkig vindt de gemeenteraad van Delft wel dat ook naturisten rechten hebben.

11-04-2013: Burgemeester en wethouders van Delft hebben het besluit genomen het naaktstrandje te sluiten.

De brief die B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd bevat een betoog over het eigen onvermogen om op en rondom het kleine naaktstrand handhavend op te treden
Duidelijk is dat de problemen alleen betrekking hebben op seksuele overlast door bezoekers die het naaktstrand en de omgeving gebruiken als herenontmoetingsplaats (HOP). Verder is er wel overleg geweest met enkele belanghebbende om naar een oplossing te zoeken, maar de gemeente is zo weinig oplossingsgericht, dat vermoedelijk de eindbeslissing al vast stond; het naaktstrand gaat dicht.

Juridisch gezien wordt het besluit uit 1984, waarbij het strandje als geschikt voor naaktrecreatie werd aangewezen, ingetrokken. Volgens B&W wordt naaktrecreatie hierdoor strafbaar, maar B&W kent de wet niet:

Artikel 430a (Wetboek van Strafrecht)
Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.


Het terrein is al bijna 30 jaar geschikt (in de ogen van de gemeente Delft) voor naaktrecreatie; het verwijderen van de minuscule naaktstrandbordjes zal aan de  geschiktheid voor naaktrecreatie weinig veranderen.
Bezoekers die eventueel beboet worden kunnen zicht melden bij deNFN.
14 mei wordt het sluiten van het naaktstrand Delftse Hout behandeld in commissie BLD

Kijk ook eens op de site van Herman van der Helm die zich inzet voor het behoud van het naaktstrandje.

11-11-2012: Op het naturismeforum.nl staat een bericht dat de gemeente dit strand mogelijk wil gaan sluiten. De NFN is op de hoogte en is ermee bezig. Hopelijk gaat dit naaktstrandje niet verloren.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.