Naaktstrandje Delftse Hout
Massaproces Delft raakt kern van rechten Nederlandse naaktrecreantenPersbericht NFN:

Massaproces Delft raakt kern van rechten Nederlandse naaktrecreanten.Amersfoort, 22 januari 2014

Op dinsdag 28 januari doet zich een uniek feit voor in de Nederlandse geschiedenis. Dan buigt de rechtbank in Den Haag zich over 43 bekeuringen aan naaktrecreanten die in de zomer van 2013 zijn uitgedeeld in de Delftse Hout. In totaal 20 naaktrecreanten hebben hun bekeuringen niet betaald omdat ze vinden onterecht op de bon te zijn geslingerd in het recreatiegebied. De NFN is het met de recreanten eens en springt in de bres voor naaktrecreatie in de Delftse Hout.

Bonnenregen zorgt voor onrust
 In 2013 besloot de gemeente Delft naaktrecreatie in de Delftse Hout niet langer toe te staan en naaktrecreanten te bekeuren. De maatregel was een poging overlast (vooral in de avonduren) in het recreatiegebied terug te dringen. De dagelijkse controles op het naaktstrand leidden tot grote onrust, verontwaardiging en irritatie onder de bezoekers. Het gevolg was dat veel recreanten weg bleven of zich zo geïntimideerd voelden dat ze toch kleding aantrokken. Een grote groep recreanten weigerde zich echter neer te leggen bij het besluit van de gemeente en liet zich bekeuren. Deze bekeuringen komen nu allemaal tegelijk voor de rechter.

NFN komt in het geweer
Volgens de wet (artikel 430a WvS) mag je naakt recreëren op plekken die daarvoor zijn aangewezen of die daarvoor geschikt zijn. Als een locatie niet officieel is aangewezen, kan iedereen dus zelf beoordelen of een locatie geschikt is voor naaktrecreatie. Omdat er mensen al 30 jaar bloot liggen in de Delftse Hout begrijpen de bezoekers van het naaktstrand en de NFN niet waarom deze plek ineens niet meer geschikt zou zijn voor naaktrecreatie. De NFN staat de bekeurde naaktrecreanten bij met advies en juridische ondersteuning. Bovendien zijn naaktrecreanten en de NFN al anderhalf jaar in gesprek met de gemeente om een goed naaktstrand in Delft te behouden.

Wet naaktrecreatie niet misbruiken
De rechter gaat op 28 januari alle bekeuringen beoordelen en zal een uitspraak doen over het al dan niet terecht uitschrijven van de bonnen. Die uitspraak raakt de kern van de wet naaktrecreatie. Want het vonnis van de rechtbank vormt jurisprudentie voor eventuele toekomstige gevallen waarin een gemeente een naaktstrand wil opheffen om problemen tegen te gaan die niets te maken hebben met zonnende naaktrecreanten.

Belangenorganisatie en kenniscentrum
De NFN behartigt de belangen van de bijna 2 miljoen naaktrecreanten in Nederland. Zij adviseert instanties die met naaktrecreatie te maken hebben en informeert recreanten over locaties, mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van naaktrecreatie. Ook tijdens het tot stand komen van artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht en in de aanloopfase naar het aannemen van deze wet in 1986 heeft de NFN een rol gespeeld. Kijk voor meer informatie op www.nfn.nl

Noot: van naaktstrandje.nl
Het proces voor de Haagse rechtbank vindt plaats op 28 januari en begint om 9:00u en is openbaar toegankelijk. Naaktstrandje.nl zal ook bij het proces aanwezig zijn voor de verslaggeving.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.