Naaktstrandje Wilhelminapark

opgeheven

Laatst bezocht 30-04-2011


opgeheven
met borden aangegeven
oppervlakte 0.3 hectare
gratis parkeren op 450 m
bushalte op 20 minuten
fietsenstalling op het strandje
niet geschikt voor mindervaliden
waterkwaliteit meetpunt op 160 m
afvalbakken
honden niet toegestaan
  
Swipe Swipe tabel om meer te zien


Algemeen


Rijswijk schoffeert naturisten en naaktstrandje.nl

14-01-2011: In de notulen, 21-12-2010, van B&W Rijswijk staat het besluit dat naaktrecreatie in het Wilhelminapark wordt opgeheven.

Letterlijke tekst notulen B&W Rijswijk, 21-12-2010:

"Betreft: berichtgeving over opheffing naaktrecreatie Wilhelminapark B. en W. besluiten:
  1. Tot het opheffen van naaktrecreatie in het Wilhelminapark;
  2. De raad te informeren over het opheffen van naaktrecreatie in het Wilhelminapark;
  3. In te stemmen met het antwoord op de vragen die door www.naaktstrandje.nl over
    het opheffen van het naaktstrand zijn gesteld."


In de gemeenteraad van 08-02-2011 stond de brief van naaktstrandje.nl op de agenda bij de ingekomen stukken. Helaas kwam er van uit de raad geen reactie op de brief. Onjuist informeren schijnt voor de gemeenteraad geen enkel probleem te zijn.

Nieuw: Het bezwaarschrift van naaktstrandje.nl op de het Wob verzoek.

Update 08-02-2011: Gemeente Rijswijk verdaagt de beslissing bezwaarschrift naaktstrandje.nl met 6 weken. Uiterlijk 12 april 2011 ontvangt naaktstrandje.nl beslissing.

Update 8-4-2011: Gemeente Rijswijk stuurt een brief met de mededeling dat het einde van de termijn (12 april 2011) niet juist is maar 5 mei 2011 moet zijn. (De 6 weken extra gaat pas in, na het verlopen van de bezwaartermijn).

Update 20-04-2011: De gemeente Rijswijk verklaart het bezwaarschrift van naaktstrandje.nl ongegrond.

Blijkens de brief communiceert de gemeente alleen met burgers indien het een WOB verzoek betreft. Dus is het eerste WOB verzoek al weer richting gemeente Rijswijk verzonden...

Nieuw: Artikel in het Algemeen Dagblad van 13-01-2011.

Vreemd, nu het naaktstrandje is "weggegraven" gaat B&W eindelijk met de billen bloot en durft, op nadrukkelijk aandringen van deze site, de raad te informeren. Hopelijk gaat de raad niet akkoord met de opheffing van het naaktstrandje. Door het kappen van bomen en eventueel het (gedeeltelijk) dempen van de plas- en poeloever kan weer een zonneweide worden gecreëerd. Laat de raad zich ook zo gemakkelijk schofferen?

Juist door de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Rijswijk Zuid met 4250 woningen, zal er ook meer behoefte zijn aan (naakt)recreatie. De aanwezigheid van een naaktstrand op korte (fiets)afstand past prima in de duurzaamheids doelstellingen van het nieuwe woongebied Rijswijk Zuid. Of jaagt de gemeente de naturisten in de auto richting kust?

22-11-2010: Volgens de site van de NFN heeft het college van B&W Rijswijk besloten het naaktstrandje in het Wilhelminapark in Rijswijk te sluiten. De gemeente Rijswijk heeft de herinrichting van het Wilhelminapark, in het kader van het Zwethzone project, aangrepen om het naaktstrandje ongemerkt te laten verdwijnen.

Bij deze herinrichting worden de waterpartijen in het gebied met elkaar verbonden en worden de oevers natuurlijk ingericht. De houten walbeschoeiing verdwijnt en daarvoor in de plaats worden o.a. plas-dras- en poeloevers aangelegd. Met deze maatregelen wil de gemeente Rijswijk de waterberging vergroten en de waterkwaliteit in het park verbeteren.

Om onbegrijpelijk redenen heeft ook de zonneweide, het eigenlijke naaktstrandje, plaats moeten maken voor plas-dras oevers. Er is slechts nog ruimte voor berm-naturisme.

Herhaaldelijk contact met de gemeente, zowel mondeling (persvoorlichter) als via de mail, heeft geen enkele informatie opgeleverd. De gemeente heeft bewust deze site niet geïnformeerd en heeft ook de NFN onjuist geïnformeerd.

Deze site is van mening, dat ondanks de minimale mogelijkheden om hier naakt te recreëren, deze plaats nog steeds geschikt is voor naaktrecreatie.
Het verwijderen van de borden en het schrappen van de bepalingen uit de APV maakt deze plaats nog niet ongeschikt voor naaktrecreatie.

Voor een filmpje van het door de gemeente Rijswijk schandalig vernielde naaktstrandje kijk op YouTube.

De NFN vraagt bezoekers van het naaktstrand contact op te nemen met de NFN (bernd@nfn.nl). Uiteraard kunnen zij ook hun bezwaren kenbaar maken bij de Rijswijkse wethouder van o.a. Sport en Groen, D. Jense.
Of geef je mening in het gastenboek.

Brief aan de wethouder (23-11-2010)Update 5-12-2010: Deze site wacht al 4 maanden op informatie over het naaktstrandje.
Wanneer gaat de wethouder D. Jense eindelijk eens met de billen bloot. Nog steeds geen antwoord, noch ontvangstbevestiging ontvangen op de laatste mail. Schande.

Update 15-12-2010: Brief naar de gemeenteraad van Rijswijk

Update 16-12-2010: In een artikel in de krant Den Haag Centraal(23 juli 2010) deed de gemeente nog de toezegging: “Het gebied voor naaktrecreatie wordt inderdaad kleiner, maar dat komt door het nieuwe ontwerp voor het park. De gemeente Rijswijk wil niet van de ligweide voor naturisten af ”, verzekert een woordvoerder van de gemeente.
Conclusie: De gemeente Rijswijk is zeer onbetrouwbaar.

Update 30-12-2010: De gemeente Rijswijk komt met een (teleurstellend) antwoord.


In het najaar van 2010 is het Wilhelminapark, in het kader van het Zwethzone project, opnieuw ingericht. De waterpartijen in het gebied zijn met elkaar verbonden en de oevers zijn natuurlijk ingericht. De houten walbeschoeiing is verdwijnen en daarvoor in de plaats zijn o.a. plas-dras- en poeloevers aangelegd. Met deze maatregelen wil de gemeente Rijswijk o.a. de waterkwaliteit in het park verbeteren.

Naaktstrandje

Begin augustus is het naaktstrandje enkele dagen gesloten geweest in verband met archeologisch onderzoek. Kort hierna is de aannemer begonnen met de herinrichting van de oevers. Bij het naaktstrandje is het graafwerk inmiddels afgerond. De grote zonneweide heeft plaats moeten maken voor een poeloever, die nog niet is beplant. Ook de andere groenstroken langs het water zijn verdwenen. Alles wat er van het naaktstrandje is overgebleven is een smalle strook langs het voetpad, waar nauwelijks kan worden gerecreëerd. Bij het laatste bezoek aan het naaktstrandje, was het bord met de aanduiding van het naaktstrand weggehaald. Ook de wegwijzer naar het naaktstrand is weggehaald.

Naaktstrandje
Alle verwijzingen naar het naaktstrandje zijn weggehaald.

Reguliere  tekst:

Het Wilhelminapark in Rijswijk is een groot wandelpark, dat eind 20e eeuw is aangelegd.
Er zijn volop vijvers, grote grasvelden, lichte glooiingen en plekken waar de natuur zijn gang kan gaan. In het zuidwesten van het park is sinds juli 2001 een klein gedeelte ingericht voor naaktrecreatie. Het gedeelte is aan het begin met een bord aangegeven, waar het naaktstrandje eindigt is onduidelijk.
Op het terrein zijn geen voorzieningen aanwezig.

Het zwemwater is ongeveer 1,50 meter diep en heeft een modderige ondergrond.
Er is geen afgezet gedeelte voor de kinderen.
De dichtstbijzijnde officiële zwemwaterlocatie is Wilhelminapark - Rijswijk (let op: dit is wel een andere plas als bij het naaktstrand) op 160 meter afstand. Voor uitgebreide informatie over deze zwemwaterlocatie, kijk op de site van zwemwater.nl
Recente controle: in orde


Meer over dit naaktstrandWeer


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.