Naaktstrandje Brielse Maas
Nieuws.04-03-2011: Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg zal door bezuinigingen het naaktstrandje beperkt onderhouden. De ligweide verliest de recreatieve bestemming en zal slechts 2 maal per jaar worden gemaaid. Onduidelijk is of het strandje de officiële status van naaktstrand zal behouden. Of het toiletgebouw in gebruik blijft is ook nog niet bekend.

Laat dit mooie naaktstrandje niet verloren gaan en protesteer massaal:
De NFN roept de bezoekers op te protesteren tegen deze bezuiniging.
Deze site heeft inmiddels het recreatieschap benaderd voor het verstrekken van nadere informatie.

11-03-2011: Hoera: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft naar aanleiding van de brief van de NFN en ook de reacties van bezoekers van het naaktstrandje besloten de voorgenomen bezuinigingen op het naaktstrandje nog niet dit jaar door te voeren. Verder zal het recreatieschap in overleg treden met de NFN en gebruikers om te praten over de toekomst van het strandje. Dit lijkt een stap in de goede richting, maar wij moeten natuurlijk wel alert blijven dat we dit mooie strandje, met alle voorzieningen kunnen behouden.

23-04-2011: Volgens blootbrielsemaas.hyves.nl wordt in het paasweekend een handtekeningenactie op touw gezet tegen de plannen van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Veel succes toegewenst. Update: In het paasweekend zijn 464 handtekeningen opgehaald.

13-05-2011: VOORNE PUTTEN - Op vrijdagmiddag 13 mei werden 540 handtekeningen van verontruste gebruikers van het aloude naturistenveld en -strand aan het Brielse Meer aangeboden aan wethouder Kees Dijkman van Spijkenisse.

Wethouder Dijkman neemt namens de gemeente Spijkenisse zitting in het dagelijks bestuur van het verantwoordelijke recreatieschap Brielse Meer en aangezien verhoudingsgewijs de meeste bezoekers van dit gezellige terrein uit Spijkenisse en omgeving komen, boden enkele vertegenwoordigers van de gebruikers de envelop met handtekeningen aan. In slechts drie warme dagen in april werden ze gezet.\

Bron: Hellevoetsluis Post

23-06-2011: Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg geeft in een brief aan dat het recreatieschap verder in gesprek gaat met de Belangengroep "naturistenterrein Brielse  Meer" om samen tot een voor beide partijen geschikte oplossing te komen. De 540 handtekeningen die door de wethouder Dijkman aan het recreatieschap zijn overhandigd, onderstrepen volgens het recreatieschap het pleidooi voor het behoud van het naturistenterrein. De NFN zal de belangengroep verder adviseren.

30-07-2011: Seksontmoetingsplek naast scoutingclubgebouw
In de EenVandaag-zomerserie ‘Overlast’ aandacht voor de scoutingclubs in het Zuid-Hollandse Brielle.

02-08-2011: Brielse Meer lijkt ontmoetingsplaats

21-12-2011: Naturisme op het naaktstrandje Brielse Maas is nog steeds in groot gevaar! Het ziet er naar uit dat het terrein al volgend jaar wordt getroffen door de reeds aangekondigde bezuinigingen van de beheerder Groenservice Zuid-Holland. Voor meer informatie lees verder het verslag van de belangengroep Brielse Maas.

Ook zoekt de belangengroep Brielse Maas nog versterking van betrokken en enthousiaste bezoekers. Aanmeldingen op brielsenaturisten@gmail.com.

08-03-2012: De belangengroep Brielse Maas stuurde op 23 januari 2012 een brief aan het Bestuur van het Recreatieschap Voorne, Putten en Rozenburg met het verzoek af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het naturistenterrein de Zoom-Oost aan het Brielse Meer.

Op 22 februari is op verzoek van de rayonmanager GZH (Groenservice Zuid-Holland) de brief door de belangengroep Brielse Maas toegelicht. Tevens is gesproken over de zelfwerkzaamheid van de naturisten op en om het terrein, om zo de kosten te drukken. Het GZH heeft een lijst verstrekt met een overzicht van werkzaamheden en onderhoud wat zij plegen aan het terrein.
Op 28 februari heeft de belangengroep deze lijst besproken en ingevuld wat we eventueel als naturist zelf kunnen doen aan werkzaamheden.

Op 22 maart wordt de brief en de lijst ingebracht bij de jaarlijkse bestuursvergadering en op 26 april volgt dan hopelijk de uitslag.

29-04-2012:Goed nieuws voor het strandje.

Zoals het nu lijkt is het voortbestaan het naturistenterrein voor de komende 5 jaar veilig gesteld. De belangengroep Naturistenterrein Brielse Meer en de NFN heeft in overleg met de beheerder van het gebied, Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H), een voorstel opgesteld behoud van het naturistenterrein.

Op 21-06-2012 zal het voorstel worden behandeld in de Algemene Bestuursvergadering. Deze vergadering is openbaar en de belangengroep en de NFN zal bij de vergadering aanwezig zijn om e.e.a. eventueel mondeling toe te lichten.

Een korte samenvatting van het voorstel:

  • De belangengroep Naturistenterrein Brielse Meer zal een stichting worden en een deel van het reguliere onderhoud op zich nemen. (verzamelen zwerfafval, onkruidvrij houden van de strandjes, verrichten van kleine reparaties en het ophangen en inhalen van de ballenlijnen).
  • Het terrein krijgt eenmalig groot onderhoud (het opknappen van het toiletgebouw en de strandjes), waardoor de voorzieningen op het terrein voor de komende 5 jaar op peil blijven. Er wordt in de begroting geen geld gereserveerd voor groot onderhoud.
  • Over het op termijn openhouden van het naturistenterrein worden voorstellen van de belangengroep Naturistenterrein Brielse Meer afgewacht.
  • Een voorstel om de seksuele overlast op en vooral rondom het naturistenterrein terug te dringen.

PERSBERICHT (NFN / recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg)
Schiedam/Amersfoort, 28 juni 2012

Naaktrecreatieterrein Brielse Meer blijft

Het algemeen bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft in de vergadering van 28 juni besloten het naaktrecreatieterrein aan het Brielse Meer in stand te houden. In een eerder stadium dreigde het naturistenterrein te worden gesloten vanwege geplande bezuinigingen op het onderhoud. Dat het naaktrecreatieterrein kan blijven bestaan in zijn huidige vorm is onder meer te danken aan de naturisten zelf, die zich bereid hebben verklaard bij te dragen aan het beheer en onderhoud van het gebied. Onder de naam Stichting Openbaar Naturistenterrein Brielse Meer (SONBM) zullen zij vanaf volgend jaar deze taken op zich nemen. Het recreatieschap zal eenmalig groot onderhoud aan het terrein verrichten.

Verhogen openbare veiligheid
Daarnaast zal het recreatieschap zich inspannen om openbare sex in de omgeving van het scoutinggebouw en het naaktstrand blijvend te verminderen door het uitvoeren van een aantal beheermaatregelen. Hierbij valt te denken aan het vergroten van toezicht, het plaatsen van stopverbodsborden en het onmogelijk maken van een ontmoetingsplek.

Visie van deze site op dit persbericht:
Het is uiteraard mooi dat het naturistenterrein (voorlopig) open blijft. Het is wel absurd dat de lasten van een bezuinigingsoperatie worden afgewenteld op een specifieke groep gebruikers. Het recreatieschap dwingt de gebruikers een stichting op te richten, zodat deze garant kan staan voor een (minimale) bezuiniging. En de toekomst blijft onzeker....
En moeten alleen de naturisten de handen uit de mouwen steken, of worden de textielrecreanten ook aan het werk gezet?

De kreet op de website van Groenservice Zuid-Holland lijkt dan ook niet te gelden voor naturisten: "Iedereen heeft recht op groen. Om te bewegen, ontspannen en onthaasten. Op uw eigen manier. Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) maakt het mogelijk".


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.