Naaktstrandje Brielse Maas
Brief aan het Recreatieschap Voorne, Putten en Rozenburg.Betreft: bezuinigingen op het naturistenterrein
(brief per email en per post)


Geacht bestuur,

Al een jaar zijn wij als Belangengroep Naturistenterrein Brielse Meer in goed overleg met GZH. Aanleiding voor dit overleg zijn de vergaande bezuinigingsmaatregelen, gepresenteerd op een bijeenkomst in Zuidland, die dit jaar z’n beslag moeten krijgen en er uiteindelijk voor gaan zorgen dat het naturistenterrein de Zoom-Oost aan het Brielse Meer niet onbelemmerd en vrij meer is te gebruiken door deze specifieke groep recreanten, hoewel de bestemming als "openbaar terrein geschikt voor naaktrecreatie" wettelijk niet zal veranderen.

Hoewel wij de gesprekken met de GZH uiteraard voortzetten, willen wij u vragen uw beslissing te heroverwegen en af te zien van de voorgenomen bezuinigingen. Wij vinden het namelijk moeilijk te verteren dat van ons als enige doelgroep zowel financiële als concrete inspanning wordt verlangd om aan de Brielse Maas te recreëren, terwijl de bezuinigingen op het naaktstrand niet spectaculair zijn. Hier komt bij dat u ons op de gehandhaafde recreatieve locaties geen alternatief biedt.

Als eerste daad hebben wij, in het voorjaar van 2011, maar liefst 540 handtekeningen in drie dagen tijd verzameld van recreanten en die aangeboden aan de wethouder van Spijkenisse, de heer C. Dijkman. U heeft deze handtekeningen in ontvangst genomen en weet dus dat het hier een aanzienlijke groep recreanten betreft.

Daarnaast zijn wij gesprekpartner geworden van de burgemeester van Brielle, mevr. Van Viegen, omtrent het tegengaan van overlast door een andere groep gebruikers. Als belangengroep hebben wij tijd en moeite gestopt in een uitvoerbaar plan, dat zowel de overlast van contactzoekers moet verminderen als de landschappelijke aantrekkelijkheid van het terrein moet vergroten. Dit plan is in de herfst van 2011 aangeboden aan mevr. Van Viegen en ter verdere verwerking doorgegeven.

Tijdens de gesprekken met GZH kwam de wens van die zijde naar voren, om de Belangengroep om te vormen tot een rechtspersoon( stichting), dit om duurzame afspraken te kunnen maken en te zorgen voor continuïteit. De Belangengroep respecteert deze wens, maar constateert dat wij als enige belangengroep tot zo’n formele stap over moeten gaan, terwijl die van andere gebruikersgroepen niet wordt gevraagd. Gezien het feit, dat het blijkbaar mogelijk is met gebruikersgroepen tot een akkoord te komen in het kader van het beheer van het Oostvoornse Meer (zie de overeenkomst die is gesloten met de kitesurfers aldaar), verzoeken wij u dan ook met klem te bekijken of deze constructie ook op het naturistenterrein aan de Zoom-oost mogelijk is. Oprichting van een stichting levert kosten op, waarbij wij als groep financiële risico’s aan moeten gaan, die we liever willen voorkomen. De meeste bezoekers van het terrein komen uit de regio en betalen indirect via de OZB al mee aan het recreatiegebied.

Vanuit GZH hebben wij eind 2011 het voorstel gekregen om het beheer van het terrein over te nemen om de bezuinigingen voor een deel op te vangen . Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden in hoeverre wij doormiddel van zelfwerkzaamheid en inhuren van externe partijen wij het terrein in gebruik kunnen houden. Een toekomstige stichting moet dan een gebruikerscontract afsluiten met GZH en zelf het regelmatig grasmaaien vanaf dit voorjaar gaan regelen. Het moet ons van het hart, dat het onderhoud van dit specifieke en unieke terrein (dat maar voor één doel te gebruiken is, zonder alternatief aan het Meer), slechts €23.000 per jaar kost en dat juist op zo’n, relatief laag te noemen bedrag (volgens opgave van GZH €16.400,- per jaar) bezuinigd wordt met zulke grote gevolgen voor de gebruikers, gezien het ontbreken van elke vorm van alternatieven.

Vanuit het gelijkheidsprincipe en vanuit de gedachte dat iedereen in een recreatiegebied moet kunnen recreëren, steekt het ons dat wij als enige groep financieel en daadwerkelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de instandhouding van een terrein,. U biedt ons ook geen alternatief aan het Brielse Meer voor deze specifieke, milieuvriendelijke en duurzame wijze van recreatie. Gezien het karakter van de naturistische recreatievorm heeft het terrein altijd al jaren weinig gekost. Afval wordt altijd keurig verzameld en op een centrale plaats ingeleverd en ook de maaiers kunnen direct aan het werk. Dit in tegenstelling tot op andere locaties. Dit is dankzij inspanningen die wij steeds hebben geleverd en ook in de toekomst zullen blijven leveren. Dit zien wij in het hele financiële plaatje niet terug.

Ook zijn er geen grote reserveringen gedaan, gezien het feit dat de aanlegsteiger, in slechte staat zijnde, niet is gerepareerd doch eenvoudig weg gedeeltelijk is gesloopt en zo ook niet meer als zwemsteiger door ons is te gebruiken.

Net als u waarschijnlijk waren wij dit jaar onaangenaam verrast door de wijze waarop de veiligheid en de seksuele overlast vorig jaar in het nieuws kwamen. Door onze aanwezigheid in het strandseizoen en door de sociale controle van onze bezoekers is er op het naaktstrand geen seksuele overlast. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer u de bestemming "bloemrijk grasland" voor het huidige naaktstrand handhaaft, hier ook seksuele overlast gaat komen. Wij verwachten dat het hele gebied verder zal verloederen. Handhaving of preventie zullen dan ook een kostenverzwaring zijn (voor welke partij dan ook).

Natuurlijk zijn wij ook niet blind uw behoeften te bezuinigen. Daarom willen wij de zelfwerkzaamheid die wij nu ook al verrichten uitbreiden (hierover spreken we met de GZH) en zijn wij ook bereid om met mate voor ons strandbezoek te betalen (bijv. d.m.v. parkeergelden).

Desalniettemin, wij verzoeken het bestuur van het Recreatieschap dan ook bij deze duidelijk rekening te houden met deze eigenschappen, het feit dat de naturisten als groep niet naar een ander, gehandhaafd, strand kan gaan en daarom een uitzondelingspositie wil claimen binnen de recreantenpopulatie aan het Brielse Meer. verzoeken wij het bestuur van het Recreatieschap dan ook bij deze, de geplande bezuinigingen te heroverwegen, zodat deze vorm van recreatie dit jaar en in de toekomst op een de vertrouwde wijze kan plaatsvinden.

Naar aanleiding van deze brief willen wij graag een gesprek met het Bestuur van het Recreatieschap aangaan.

In afwachting van antwoord van uw zijde, verblijven wij met meeste hoogachting,

Namens de Belangengroep Naturistenterrein Brielse Meer


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.