Naaktstrandje Wijthmenerplas
Nieuws25-03-2015: Hoera, de waterkabelskibaan is een een flink stuk opgeschoven in westelijke richting. Hierdoor ligt de baan nu op circa 150 meter afstand vanaf het naaktstrand, in plaats van de 40 meter in de oorspronkelijke plannen. Deze wijziging is hoofdzakelijk te danken aan de duikers, die bij de oorspronkelijke ligging hun duikstek zouden verliezen. Het opschuiven van de baan heeft ook als gunstige consequentie dat het horeca gedeelte meer in westelijke richting komt te liggen. De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid voor het naaktstrand wordt hierdoor niet verkleind en de bezoekers van de waterkabelskibaan zijn niet op dit parkeerterrein aangewezen.

09-02-2015: De gemeenteraad stemt in met het plan voor de waterkabelskibaan. Wel wordt een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het alternatief tracé en bijbehorende randvoorwaarden samen met ondernemer op te nemen in de verdere planuitwerking. Met het alternatieve tracé wordt gedeeltelijk) tegemoet gekomen aan de belangen van de duikers die door de oorspronkelijke ligging van de baan hun duikplek zouden verliezen. Hoe het alternatieve tracé eruitziet is op dit moment onduidelijk, vermoedelijk wordt de baan iets verder vanaf het naaktstrand gesitueerd.

13-01-2015: Veel vragen in de gemeenteraad over de waterkabelskibaan. Lees hier het verslag van het twee en een half uur durend debat. Ondanks de kritische houding van de raad lijkt de baan er wel te komen, omdat het voorstel zelf niet in stemming komt.
De gemeenteraad wordt alleen gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de baan mogelijk te maken. Op 29 januari volgt de stemming over het krediet.

Een klein lichtpuntje is dat de waterkabelskibaan misschien nog wat verder vanaf het naaktstrandje wordt gesitueerd, om zo nog ruimte te houden voor de duikvereniging die hier al ongeveer 20 jaar een duikstek heeft.

02-01-2015: Lakeside heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Zwolle voor het bouwen van een paviljoen, een starthuis en het plaatsen van vijf masten ten behoeve van een kabelbaan. Uit de algemene aankondiging is niet duidelijk welke inspraakprocedure wordt gevolgd.

Wil je in de toekomst nog rustig op het naaktstrand kunnen liggen? Schrijf dan ook een zienswijze tegen de komst van de waterkabelskibaan.

Op 12 januari worden de plannen besproken in de gemeenteraad van Zwolle 26-11-2014: Deze site heeft per brief op 17-11 bezwaar gemaakt tegen de komst van de kabelwaterskibaan. De projectmanager van de gemeente Zwolle laat het volgende weten:

"Momenteel ben ik een voorstel voor het college van B&W aan het voorbereiden. Uw reactie wordt meegenomen in de besluitvorming over het plan in het college van B&W. Het doel is om het voorstel voor het einde van dit jaar aan het college voor te leggen. Nadat het college van B&W een besluit heeft genomen wordt de raad over het besluit geïnformeerd. Omdat de raad zelf bepaald wanneer een onderwerp wordt geagendeerd kan ik niet concreet zeggen wanneer dit onderwerp op de raadsagenda komt te staan. Mijn verwachting is dat dit begin 2015 zal zijn"

Dit filmpje op de site van Lakeside (intussen van de site verdwenen) geeft precies aan waarom we tegen de kabelwaterskibaan zijn


10-09-2014: Echt rampzalig zijn de vandaag gepresenteerde plannen voor de aanleg van een kabelwaterskibaan bij de Wijthmenerplas. De baan komt vrijwel direct voor het naaktstrand te liggen op circa 40 meter uit het strand. De ondernemer Lakeside vindt dat er voldoende rekening is gehouden met de naaktrecreanten, doordat er geen mast direct voor het naaktstrand wordt geplaatst. Verder is het moeilijk om met iedereen rekening te houden, zo luidt het excuus.

De veelal luidruchtige waterskiërs die op korte afstand het naaktstrand passeren zullen er voor zorgen dat de rust, die zo kenmerkend is voor dit deel van de plas, verdwijnt.
Naaktrecreanten zullen zich ook bekeken voelen door de eindeloos voorbij razende waterskiërs. Bekijk op onderstaand kaartje het ontwerp van de baan.Teken ook protest aan tegen dit voor ons rampzalige plan.

06-09-2014: Op 10 september is er tussen 18.00 en 20.30 uur bij de Wijthmenerplas een inloopavond over de verdere invulling Wijthmenerplas. De ondernemer Lakeside wil hier een waterskibaan aanleggen. Op dit moment is onduidelijk wat deze plannen betekenen voor de naaktrecreatie. De inloopvond vindt plaats aan de plas.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.