Naaktstrandje Spaarnwoude
oud nieuws18-10-2015: Naaktstrandje.nl geeft zijn visie op de "Discussienotitie evenementen in Spaarnwoude"

14-05-2015
: Naaktrecreatie onder druk door verruiming festivals Spaarnwoude.

Het recreatieschap Spaarnwoude komt met het plan om veel meer festivals toe te staan in het recreatiegebied Spaarnwoude. Nu bestaat er één festival locatie Velsenvalley, waar DanceValley en DutchValley jaarlijks worden gehouden. Dit terrein ligt in het noordelijk deel van het recreatiegebied op ruime afstand van het naaktstrandje.
Naast de huidige locatie moeten er totaal vier festival locaties komen, die gezamenlijk vrijwel het gehele recreatiegebied beslaan.

Lees hier verder.

14-05-2015
: Naaktrecreatie onder druk door verruiming festivals Spaarnwoude.

Het recreatieschap Spaarnwoude komt met het plan om veel meer festivals toe te staan in het recreatiegebied Spaarnwoude. Nu bestaat er één festival locatie Velsenvalley, waar DanceValley en DutchValley jaarlijks worden gehouden. Dit terrein ligt in het noordelijk deel van het recreatiegebied op ruime afstand van het naaktstrandje.
Naast de huidige locatie moeten er totaal vier festival locaties komen, die gezamenlijk vrijwel het gehele recreatiegebied beslaan.

In het rapport "Velsen Quickscan milieuaspecten Evenemententerreinen Spaarnwoude"
is geen aandacht voor de gebruikers van het recreatiegebied. Het is duidelijk als deze plannen doorgaan, dat de bezoekers van het naaktstrandje veel overlast zullen ondervinden van de festivals. 32 festivals betekent dat er in het zomerseizoen elke week een festival plaats kan vinden in het gebied. Het naaktstrandje is dan voor automobilisten (vrijwel) onbereikbaar en er wordt veel geluidsoverlast verwacht.

In 2012 kwam het recreatieschap ook al met de meest dwaze maatregelen om bezuinigingen door te voeren; toen werden enkele toiletgebouwtjes in het gebied gesloten, waaronder die op het naaktstrandje. Nu wordt het totale gebied ongeschikt gemaakt voor dagrecreatie.

Gelukkig zijn het nog plannen en kan er nog veel veranderen, maar dan moeten de recreanten wel bezwaar maken tegen de afbraak van recreatiegebied Spaarnwoude.
De actiegroep Stichting Natuurlijk Spaarnwoude verzet zich tegen de plannen.

Relevante links:
  12-05-2015: Angst voor festivaltsunami in Spaarnwoude
  Evenemententerrein Spaarnwoude – Quickscan Milieuaspecten
  Stichting Natuurlijk Spaarnwoude
 

30-01-2014: Niet alleen op het naaktstrand, maar ook elders in het recreatiegebied Spaarnwoude kan naakt worden gerecreëerd, mits dit geen overlast geeft.
Ondanks deze gunstige uitspraak, bestaat er altijd de kans op een boete als buiten het officiële naaktstrand naakt wordt gerecreëerd.

26-07-2013:
De rechter doet uitspraak: Het recreatieschap kan naaktrecreatie niet verbieden buiten (naaktrecreatie toegestaan van 1 mei tot 1) de aangewezen periode.

30-07-2012:
Deze site dient een klacht in bij de provincie Noord-Holland,  tegen de sluiting van het toiletgebouw.

01-02/24-05-2012
: Het zwemwater bij het strandje blijft (voorlopig) een officiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat het zwemwater hier tweewekelijks wordt gecontroleerd. Wel is het erg jammer dat het toiletgebouw in verband met bezuinigingen gesloten is.
Lees ook: Klachten over dichte wc's

Op 10-01-2011 berichtte de Telegraaf dat het naaktstrandje Spaarnwoude zou worden gesloten. Gelukkig zat de krant van wakker Nederland weer te slapen en was het bericht onjuist. In verband met bezuinigingen is het recreatieschap Spaarnwoude van plan de officiële zwemwaterlocatie volgend jaar (2012) op te heven. De sanitaire voorzieningen en ook het kleine zandstrandje zullen dan verdwijnen.

In 2010 was hier het grootste gedeelte van het jaar een waarschuwing wegens blauwalg van kracht. Vanaf half juli tot begin augustus was er een negatief zwemadvies van kracht.

Jammer dat het recreatieschap Spaarnwoude bezuinigingen belangrijker vindt dan de gezondheid van de naturisten. Wil het recreatieschap hiermee het strandje onaantrekkelijk maken voor de serieuze naturist?

Uiteraard betekent dit niet dat hier niet meer mag worden gezwommen.

  23-04-2007: Niet naakt recreëren voor


Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.