Naaktstrandje De Potten Sneek
Strandje op de schopNaaktstrandje

In het hoogseizoen van 2016 was de grote zonneweide onbruikbaar door ophoog werkzaamheden aan het terrein in verband met wateroverlast. Nu is het terrein opnieuw op de schop gegaan, omdat de grote bomen op de zonneweide gekapt zijn. De bomen zijn inmiddels vervangen door kleinere exemplaren, maar hiervan is voorlopig weinig schaduw te verwachten. Gezien de vele waterplassen op het terrein lijkt het probleem van de wateroverlast nog niet te zijn opgelost.

Naaktstrandje

De oorzaak van de wateroverlast is het verhoogde waterpeil in het achterliggende gebied. (rechts het strandje)

Naaktstrandje

Verder zijn de masten van de waterkabelskibaan geplaatst in de plas. Vooral aan de textielzijde blijft er vrijwel geen zwemwater over.

Naaktstrandje

14-10-2016: In de Leeuwardercourant staat een artikel over seksuele overlast op het naaktstrandje. Lees hier het artikel.

26-09-2016: Op het geklede strand tegenover het naaktstrandje is de aanleg van de waterkabelskibaan begonnen. Momenteel wordt er gewerkt aan het gebouwtje bij het startpunt. Aan de bouw van de masten is nog geen begin gemaakt.

30-08-2016: De grote ligweide kan weer worden gebruikt, maar de bomen lijken het slachtoffer te zijn geworden van het hoge waterpeil begin dit jaar. Het lijkt wel of de herfst zijn intrede al heeft gedaan op het strandje. De bomen zullen in het najaar worden gekapt.  In de loop van september wordt begonnen met de aanleg van de waterkabelskibaan.

Naaktstrandje

05-05-2016: Vorig jaar is Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân begonnen met de uitvoering van het project "Oever- en kadeproject Griene Dyk, De Potten en Potskar, fase 2 (pdf)". Het plan richt zich op veiligheid van de waterkeringen en natuurverbetering in het aangrenzende natuurgebied de Potskar aan de noordzijde van het recreatiegebied de Potten. De sloot achter het naaktstrandje is verbreed en heeft een verbinding gekregen met het Sneekermeer. Hierdoor is het waterpeil op het (hogere) boezempeil komen te liggen en veroorzaakt ernstige wateroverlast op het naaktstrandje. De grote ligweide is vrijwel onbruikbaar geworden om te zonnen. Ook is er wateroverlast op het voetpad naar en rondom het naaktstrandje. Deze site zal bij Wetterskip Fryslân informeren welke structurele maatregelen worden genomen om de overlast te verhelpen.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.