Naaktstrandje Larserbos
Nieuws02-07/06-06-2011: Momenteel lijkt er een einde te zijn gekomen aan de gedoogde naaktrecreatie op het laatste strandje in het Larserbos. De boswachter stuurt naaktrecreanten weg en dreigt bij herhaling met het uitdelen van bekeuringen. De eerste bekeuringen zijn al uitgedeeld.
Deze site heeft, na lang wachten en veel aandringen, de volgende reactie van het Flevo-landschap ontvangen:

'Al jarenlang heeft Het Flevo-landschap toegangsborden staan bij alle ingangen van het Larserbos. Op deze borden staan duidelijk de huisregels aangegeven:

‘Welkom,

Vrij wandelen en fietsen op wegen en paden
Met een onder appèl staande hond op wegen en paden
(op de aanwezige stranden zijn géén honden toegestaan)
Betreden op eigen risico
Overigens verboden toegang. Art. 461 Wetboek van Stafrecht’

Naaktrecreatie is, gezien de bebording (huisregels), dus niet toegestaan. Als wij ander gebruik van een gebied toestaan, is dat duidelijk op de bebording aangegeven, zodat niet alleen de gebruikers maar ook andere bezoekers weten wat wel en niet is toegestaan.

Als beheerder van het gebied zijn wij als Flevo-landschap als enige gerechtigd te bepalen welk gebruik toegestaan is in onze gebieden en maken wij ook zelfstandig keuzes over hoe gerecreëerd kan en mag worden in onze terreinen.

Mede vanwege o.a. de recreatieve hoofdfunctie (dag- en verblijfsrecreatie) van het gebied, de aanwezigheid van de bungalowparken Bos en Hei en Muiderberg en mogelijk toekomstige recreatieve ontwikkelingen hebben wij bepaald dat naaktrecreatie niet toegestaan is in het Larserbos.

Ik verzoek u dan ook de informatie over naaktrecreatie in het Larserbos van uw website te verwijderen.


Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen".
 

Reactie naaktstrandje.nl

Deze site is van mening, dat een stichting die zelf zijn eigen broek niet kan ophouden en met veel subsidie geld van de overheid in stand wordt gehouden, naaktrecreatie hier niet kan verbieden. Het gebied heeft een openbaar karakter (vrije toegang), zodat ook hier Artikel 430a Wetboek van Strafrecht van toepassing is. Bovendien heeft de stichting het (onwettig) verbod op naaktrecreatie niet in haar huisregels opgenomen.
Naaktrecreatie vindt hier al plaats vanaf begin jaren tachtig. Pas in 1994 heeft de stichting het gebied in beheer (gekregen?). De naturisten zitten bij de koop in en hebben dus alle rechten!

Het jarenlang gedogen van naaktrecreatie in het Larserbos heeft aangetoond dat deze plek bijzonder geschikt is voor ongeklede recreatie. Met het plaatsen van naaktstrand-borden kan het Flevo-landschap voorkomen dat andere gebruikers van het gebied onverwacht worden geconfronteerd met naaktrecreanten. Overigens kan worden aangenomen dat de bewoners van de twee bungalowparken voldoende op de hoogte zijn van de aanwezigheid van het gedoog naaktstrand. Aangezien 1 op de 9 Nederlanders regelmatig naakt recreëert, zal ook een deel van de bungalowbewoners het naaktstrand bezoeken voor naaktrecreatie.

Tegen het verbaliserend optreden tegen seksrecreanten, die vooral de naturisten veel overlast bezorgen, heeft deze site geen enkel probleem.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft deze site een aantal documenten gekregen waar uit blijkt dat naaktrecreatie vanaf 1985 wordt gedoogd.
Een klein stukje geschiedenis:

Op 17 augustus 1983 ontvangt het gemeente bestuur van Lelystad van een naaktrecreant het verzoek om in het Larserbos een gedeelte aan te wijzen voor naaktrecreatie. De NFN benadert op 29 augustus 1983 ook de gemeente Lelystad met eenzelfde verzoek. Een lijst met ongeveer 50 handtekeningen ondersteunt dit verzoek.

Op 1 december 1983 vraagt de gemeente Lelystad aan Staatsbosbeheer (de toenmalige beheerder van het Larserbos) één van de vier stranden in het Larserbos aan te wijzen voor naaktrecreatie. Doordat de gemeente Lelystad niet de bepaling in haar APV wilde opnemen dat dit de enige plaats is waar naaktrecreatie is toegestaan, vond Staatsbosbeheer het niet nodig om het gebied van borden te voorzien.
Tijdens het overleg op 15 augustus 1984 tussen de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer zegt Staatsbosbeheer toe dat de naaktrecreanten met rust worden gelaten. In 1985 geeft de gemeente Lelystad in het stadsbulletin aan dat naaktrecreatie in het Larserbos wordt gedoogd
.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.