Naaktstrandje Gaasperplas
verruimen van de periode van de naaktrecreatieBrief (gedeelte) d.d. 10 september 2011 Groengebied Amstelland (Antwoord op verzoek van de naturisten recreanten Gaasperplas op het verruimen van de periode van de naaktrecreatie)

Het verruimen van de periode van de naaktrecreatie naar 1 april tot 15 oktober.

Zoals u bekend is de regelgeving m.b.t. naaktrecreatie niet gemakkelijk en niet eenduidig vastgelegd. In april 2004 heeft het bestuur van Groengebied Amstelland aan de noordzijde van de Gaasperplas een locatie aangewezen die, onder voorwaarden, naar het oordeel van het bestuur geschikt is voor ongeklede recreatie. Een van die voorwaarden heeft betrekking op openstelling in de periode van 1 mei tot 1 oktober van het jaar.

In het algemeen (Juridisch) is het aan de toezichthouders om te beoordelen of een locatie geschikt is voor ongeklede recreatie. (art. 430a Wetboek van Strafrecht). Door een locatie aan te wijzen als geschikt kan hierover geen discussie meer zijn. Naar mijn mening is de gestelde "openstelling" dan ook niet gebonden aan een tijd maar aan de geschiktheid van de locatie. Wanneer er derhalve sprake is van naaktrecreatie buiten de gestelde periode dan is er geen sprake meer van een aangewezen plaats maar wel van een geschikte locatie en daarmee is naaktrecreatie op deze aangewezen locatie naar mijn mening het gehele jaar toegestaan. De toezichthouders hebben wat betreft de aangewezen locatie dan ook geen opdracht buiten de vermelde periode te bekeuren op basis van art 430a. WvSr.

Duidelijk moet zijn dat indien er, naar de mening van de toezichthouder, sprake is van "aanstootgevend en/of verstorend gedrag" op of buiten de aangewezen locatie te allen tijde verbaal kan worden opgemaakt.


Kies taal:
english deutsch fran├žais 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.