Naaktstrandje Bussloo
Bussloo verkleind26-08-2020: Naar aanleiding van de voorgenomen verkleining van het naaktstrand aan de zijde van de sauna, hebben 6 strandbezoekers zich verenigd in de werkgroep "Behoud naturistenstrand Bussloo" (BNB). Omdat Leisurelands tot nog toe niet in overleg met de groep is gegaan, wordt er nu voor gekozen om in beroep te gaan tegen dit plan bij de Raad van State.

Lees hier de eerste nieuwsbrief van de groep.

26-05-2018:
Deel van het naaktstrand wordt bij het saunaterrein getrokken.

Reactie Leisurelands (Ontvangen via een bezoeker van het naaktstrand)

Het klopt dat het bord door de Provincie Gelderland afgelopen winter is aangepast. De belijning die hierop aangegeven is, is slechts indicatief. Voor Leisurelands is de op dit moment in het terrein aangebrachte bebording/aanduidingen ‘einde naturistenstrand’ leidend.

Voor wat betreft de wijzigingen die wel doorgevoerd zijn/worden hebben wij als Leisurelands wel besloten het meest westelijke gedeelte van het terrein (op de foto’s aan de linkerzijde) extensiever te gaan beheren, dit heeft er mede mee te maken dat dit gebied enerzijds nauwelijks gebruikt werd en als het gebruikt werd was dit ongewenst gebruik dat nogal wat klachten en overlast veroorzaakte. Het strandgedeelte daar zullen wij ook niet langer als strand beheren.

Voor dit gedeelte worden daarnaast plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van Thermen Bussloo, echter deze plannen zijn op dit moment nog niet in een zodanig stadium dat daarover al besluiten genomen zijn. In het kader hiervan hebben wij contact gehad met de NFN en ook naar hun oordeel zou de hiervoor beschreven aanpassing van het terrein eerder een positieve dan een negatieve uitwerking op het gebied hebben. De oppervlakte reductie aan de westzijde zien wij niet als problematisch aangezien het gehele terrein ons inziens voldoende groot blijft.

De andere twee stranden zullen wij nog wel als strand blijven beheren en ook het terrein aan de oostzijde blijft voor naturisten/naturisme beschikbaar. De indicatieve lijn die de provincie op haar borden gezet heeft is dan ook onjuist. We zullen met de provincie in overleg gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de aanduiding op hun kaart overeen te laten komen met de werkelijkheid.
 

17-05-2018: Deel van het naaktstrand wordt bij het saunaterrein getrokken.

De ongerustheid van de bezoekers is zeer terecht. De NFN heeft bevestigd dat Leisurelands het plan heeft om een deel van het naaktstrand aan de saunazijde toe te voegen aan het terrein van de sauna. Helaas heeft Leisurelands nog niet gereageerd op het verzoek om nadere informatie te geven.

Het lijkt erop dat hiervoor een bestemmingsplanwijziging nodig is, waarbij belanghebbende een zienswijze kunnen geven en eventueel bezwaar kunnen aantekenen. Zodra er meer bekend is volgt nadere info.

13-05-2018: Nieuw infobord zorgt voor grote onrust op het naaktstrand.

Op het nieuwe infobord is te zien dat het strandje aan de saunazijde is verdwenen.
Ook aan de noordzijde (mannenstrandje) lijkt het naaktstrandje flink te worden ingekrompen, maar of dit werkelijk zo is, is onduidelijk; ook op de vorige versie van het infobord stond hier de grens al aangegeven.


Deze site en ook  bezoekers hebben Leisurelands om opheldering gevraagd, maar er is nog geen reactie ontvangen. Zie verder ook de bijdragen in het gastenboek


Het nieuwe infobord foto: Reinier.

Het gaat om dit strandgedeelte:


Het vervallen (?) strandgedeelte circa 1,1 hectare


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.