Naaktstrandje Bussloo
bedreigd22-07-2021: Nadat de naturisten nauwelijks bekomen zijn, van de forse verkleining van het naaktstrand aan de kant van de sauna Bussloo, wordt het naaktstrand opnieuw in haar bestaan bedreigd. De gemeente Voorst is namelijk bezig met het Masterplan Bussloo (pdf 100 mb), waarin de toekomstige ontwikkelingen van het gebied worden vastgelegd. Het gebied is hierbij verdeeld in drie zones:
 • Relax Corner (hierin ligt het naaktstrand en ook de sauna)
 • Active Corner
 • Social Corner
Op de kansenkaart (pdf) staan drie mogelijke paden (zie onderstaand kaartje, met lichtblauw) aangegeven, die over het naaktstrand lopen. Bij de verbinding over het water wordt gedacht aan een brugverbinding, een onderwater niveau fietsverbinding of een  kabelbaan. Het rondje Bussloo moet zo mogelijk zijn zonder gedeeltelijk over de weg te lopen. Verder wordt er, met het verlengen van de Bussloselaan, een (onterecht)  beroep gedaan op cultuurhistorische lijnen.

Het is erg vreemd dat het voortbestaan van het naaktstrand op het spel wordt gezet, omdat het naaktstrand nu al voldoet aan één van de doelstellingen van het Masterplan, namelijk het trekken van buiten regionale bezoekers. De plannen zullen een groot negatief stempel drukken op het naaktstrand en daarom is protest van bezoekers van het naaktstrand zeer belangrijk.

Vaste bezoekers van het naaktstrand zijn van plan om een stichting op te richten, om zo juridisch sterker te staan in het bezwaar tegen deze plannen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Hieronder (overgenomen uit kansenkaart) de resultaten van de online sessie.
 

Resultaten Relax Corner

Tijdens de online sessie, met de focus op de Relax Corner, ontstonden al snel
het besef en de consensus dat het herstellen en doortrekken van de Bussloselaan door het MOB-terrein en richting of over het water, wellicht dedrager kan zijn voor dit deel van het recreatiegebied. Een verbindende lijn voor huidige en ook toekomstige functies.
In de discussie met de deelnemers van dit deel van het recreatiegebied zijn verder een aantal aspecten benoemd die voor de verschillende gebruikers van belang zijn in de huidige situatie:

 • Bij het eventueel doortrekken van de Bussloselaan nader onderzoeken
  en uitwerken op basis van een aantal voorwaarden, namelijk;
  -  dat dit gebeurt met respect voor de privacy van zowel de naaktrecreant als wel voor de passant,
  - dat langs de doorgetrokken as aanvullende voorzieningen worden ontwikkeld die passen bij en een meerwaarde geven aan de doelgroep van de naaktrecreatie. Dan kan deze laan of as juist wel weer wenselijk zijn ter ontsluiting van deze nieuwe functies en programma’s. Hiermee het gebied verder verrijken en afwisselender maken binnen de leefstijl in deze hoek van de recreatieplas.
 • Het naaktstrand (grootste binnenlandse van Nederland) is door de uitbreidingsplannen van Thermen Bussloo meer naar het noorden verschoven. Een opsplitsing door een eventuele verlenging van de oude cultuurhistorische as vanuit het oude kasteel Bussloo naar het westen, is dan ook niet zondermeer wenselijk (zie bovenstaande).
 • Een rondje Bussloo is in deze hoek minder aantrekkelijk, doordat de bezoeker een stuk over de weg achter Thermen Bussloo langs moet lopen om de ronde vervolgens weer op te kunnen pakken aan de westzijde van de plas. Een verbinding naar de overkant, mits op de juiste manier ingepast, is denkbaar. Dit zal nader moeten worden onderzocht. Aspecten die daarbij kunnen worden meegenomen zijn onder andere privacy van de naaktrecreanten, doorschaats en -doorvaarbaarheid, materiaalgebruik, etc.
 • Diverse deelnemers van deze online sessie vinden het van belang om en zien kansen bij het zoeken naar de aansluiting met de omgeving. Een suggestie is om lokaal geteelde producten te programmeren dan wel te kunnen consumeren rondom de recreatieplas.
 • Verblijfsrecreatie toevoegen rondom de plas, zoals in het bos van het voormalige MOB-terrein, is voor een aantal deelnemers denkbaar. Daarbij wel met de opmerking dat de maat, de schaal en het materiaalgebruik dienen te worden afgestemd met de context van de omgeving. Bos en water vervlechten met functies, programma en fiets- en wandelverbindingen. De cultuurhistorische as kan daarbij helpen als structurerend element.
 • Extra en meer diverse natuurwaarden meekoppelen en verder ontwikkelen met de doorontwikkeling. Denken aan biodiversiteit door variatie in oeverranden, plas-dras plekken bij opzetten waterpeil,ontwikkelen van poelen en benutten van natte gronden ten westen van het MOB-terrein. Deze nieuwe natuur ontsluiten ter educatie en recreatief medegebruik. Ook het iets ten zuiden gelegen landgoed in deze vervlechting meenemen richting het water.
 • In de kom, in het noorden van dit deelgebied, liggen mogelijkheden om aansluitingen te vinden bij het aanbod aan verblijfsrecreatie. Te denken valt aan aanvullende voorzieningen voor een andere doelgroep dan het huidige aanbod aan (mini-)campings, hotel Thermen Bussloo en diverse B&B’s. Direct contact van deze
  voorzieningen met het water of het water naar binnen trekken zijn mogelijkheden om tijdens het opstellen van het Masterplan nader te onderzoeken. Tot slot is er door diverse bewoners duidelijk aangegeven niet direct negatief tegenover de doorontwikkeling te staan, maar wel zorgen te hebben over de mogelijke permanente geluidsoverlast en de mogelijke intensivering van het verkeer in de dorpen. Een zeker mate van publieke toegankelijkheid is voor de bewoners van het gebied zelf is een waardevol aspect.

Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.