Naaktstrandje Brielse Maas
Verslag.Op 1 december jl. waren wij (de belangengroep Brielse Maas en Bernd Huijser van de NFN) uitgenodigd door het GZH (Groenservice Zuid-Holland) om over het vervolg van het naaktstrand te spreken.

Eerste aanleiding voor het gesprek was Mark's rapport met aanbeveling en om de veiligheid van de omgeving te vergroten en de seksuele overlast met name voor de scouting te verminderen. We hadden het rapport aangeboden aan burgemeester Van Viegen van Brielle en zij heeft het weer doorgegeven aan de beheerder van het terrein GZH.

Het tweede deel van het gesprek ging over de toekomst van ons terrein. De beheerder GZH staat vanwege het bestuursbesluit van het recreatieschap nog altijd op het standpunt dat ons terrein vanwege de bezuinigingen bloemrijk grasland wordt. Het GZH stelt voor om het geld dat jaarlijks wordt besteed aan het onderhoud van het terrein bij de functie bloemrijk grasland ter beschikking te stellen aan de belangengroep Brielse Maas, waarbij aan ons het beheer van het terrein wordt overgedragen. Wij zouden dan garant moeten staan voor het onderhoud van het terrein en de eventuele meerkosten hiervan.

Het liefst zou het GZH zien dat deze situatie m.i.v. 2012 wordt gerealiseerd. Wij hebben aangegeven dat wij meer tijd nodig hebben om ons goed te organiseren en onze achterban hierover te raadplegen. Een compromis zou kunnen zijn dat de huidige situatie blijft gehandhaafd voor 2012 (dus wij blijven recreëren op "kosten" van het GZH), maar dan moeten we wel duidelijk aantonen waar wij mee bezig zijn en welke plannen wij hebben voor de toekomst, zodat het GZH het bestuur van het recreatieschap onderbouwd kan vragen de huidige situatie nog met een jaar te verlengen. Ook nu kregen we niet helemaal helder om welke kosten het concreet gaat. Rien heeft de afgelopen 2 weken herhaaldelijk contact gehad met het GZH om de kosten duidelijk te krijgen, maar door verlof en ziekte is het GZH nog niet gelukt om ons hierover een concreet antwoord te geven

Tweede helft januari komen we opnieuw bij elkaar om de voortgang te bespreken en het GZH van argumenten te voorzien die zij kunnen overleggen aan het bestuur van het recreatieschap om ons nog een jaar ongedwongen te kunnen laten recreëren.

Uiteraard was dit laatste punt niet helemaal waar wij op hadden gehoopt, nl. dat het recreatieschap akkoord zou zijn met onze aanwezigheid op het terrein en hier ook de lasten voor zou dragen. Het ziet er naar uit, dat wij, als als wij het veld willen behouden, meer inspanningen zullen moeten leveren. Dit door ons professioneler te organiseren (rechtsvorm), meer mensen hierbij te betrekken (vier is weinig en legt veel druk op een ieder) en uiteindelijk ook meer werk of geld te moeten spenderen om te kunnen blijven recreëren. Natuurlijk zullen we blijven proberen om d.m.v. lobbyen bij de gemeentes het recreatieschap van gedachten te doen veranderen, maar tot nu toe heeft dat niet veel opgeleverd.

Daarom meteen onze eerste vraag aan jullie: wie is voldoende betrokken en enthousiast om onze gelederen als harde kern te versterken? Wil je je actief inzetten zodat wij het veld voor ons kunnen blijven behouden en heb je enig financieel inzicht en verstand van cijfers? Dan zou je een aanwinst voor ons kunnen zijn! ( ook dames zijn van harte welkom) Je kunt je aanmelden via ons nieuwe e-mailadres: brielsenaturisten@gmail.com

Rest ons nog jullie allemaal prettige feestdagen en een voorspoedig en zonnig 2012 toe te wensen.

De belangengroep Brielse Maas


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.