Naaktstrandje Bloemendaal
Noordwest NatuurkernDit jaar (2013) zijn de werkzaamheden rond het Project Noordwest Natuurkern afgrond.   Ten zuiden van het naaktstrand zijn in de zeereep vijf sleuven gemaakt, om op deze manier stuivende zeeduinen te creëren

De strandopgang Kattendel wordt ongeveer 400 meter naar het zuiden verplaatst. Aanvankelijk zou het doorgaande fietspad komen te vervallen (fietsers vanuit Bloemendaal zouden hierdoor 2,5 km moeten omrijden voor een bezoek aan het naaktstrand). Door de bezwaren van de Fietsersbond afdeling Haarlem en ook de gemeente Bloemendaal blijft het fietspad gehandhaafd.

De vier noordelijke sleuven liggen achter de bestaande afrastering van het duingebied en zijn vanaf het strand niet toegankelijk. Bij de nieuwe strandopgang Kattendel loopt het voetpad via de meest zuidelijke sleuf naar het strand. In de zeereep ter hoogte van het naaktstrand zijn twee stuifkuilen gemaakt, ook deze liggen achter de afrastering van het duingebied.

05-10-2012: Grote gaten om duinen sterker te maken

Hier onder enkele foto's van de werkzaamheden gemaakt in november 2012.
Het uiteindelijke resultaat is te zien op de foto pagina.

Naaktstrandje

Het infobord op het strand.

Naaktstrandje

De sleuf ter hoogte van de strandopgang Kattendel. Deze strandopgang wordt ongeveer 400 meter naar het zuiden verplaatst.

Naaktstrandje

Strandopgang Kattendel.

Naaktstrandje

De meest noordelijke sleuf (iets voorbij de strandopgang Kattendel), gezien vanaf het strand.

Naaktstrandje

Het prachtige natuurgebied achter de duinen. Op de achtergrond zijn de kale afgeplagde duinen zichtbaar.

Naaktstrandje

De meest noordelijke sleuf, ter hoogte van het begin van het naaktstrand. De eerste twee (noordelijke) sleuven zijn nu (2012) gegraven. In maart 2013 moet het project klaar zijn.  


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.