Naaktstrandje Monster
(Oude) Naaktstrand Monster06-06-2011: Goed nieuws, de gemeente Westland heeft het gebied ten noorden van de strandslag Watertoren dit jaar al aangewezen als naaktstrand. Het gebied loopt vanaf 30 meter vanaf de strandopgang tot aan de gemeente grens met Den Haag, waar het aansluit op het naaktstrand van Kijkduin. Maar er is ook slecht nieuws te melden; door de aanleg van de Zandmotor zijn er sterke stromingen ontstaan, waardoor er momenteel zowel op het verplaatste naaktstand van Monster als dat van Kijkduin een zwemverbod geldt. Voor de juiste locatie kijk op onderstaand kaartje. Lees hieronder ook de eerdere berichten over het naaktstrand. Ook jammer is dat het naaktstrand nu nog slecht 270 meter lang is.

10-05-2011: Door de sluiting van het naaktstrand i.v.m. de aanleg van de Zandmotor vindt momenteel ook naaktrecreatie plaats aan de Westlandse zijde van de Zandmotor. (Zuidelijk van strandopgang Schelppad). Volgens de site Westland.nu verbiedt de gemeente hier naaktrecreatie en zal hier binnenkort verbodsborden plaatsen. Tegen naaktrecreanten zal verbaliserend worden opgetreden.

In verband met de aanleg van de Zandmotor zal het naaktstrand het gehele strandseizoen 2011 gesloten zijn.

Rijkswaterstaat sluit in de periode van 4 maart tot en met 31 oktober 2011 de gehele kuststrook af tussen de strandopgangen Schelppad en Watertoren van de gemeente Westland. Vanaf strandslag Watertoren tot 200 meter ten noorden hiervan, geldt er vanaf 8 april 2011 een zwemverbod. Op deze locatie is het nieuwe naaktstrand van Monster gepland (pas open 2012).

Zandmotor verslindt het naaktstrand van Monster.


24-02-2011 : Slecht nieuws voor de bezoekers van het naaktstrand van Monster. Door de aanleg van de Zandmotor, een grote zandvlakte net voor het naaktstrand, wordt het naaktstrand afgesneden van de zee. Hierdoor is het nodig dat het naaktstrand verplaatst wordt.

In november 2010 is er met de naturisten een oriënterend gesprek geweest over de toekomst van het naaktstrand. De gemeente Westland heeft in dit gesprek aangegeven naaktrecreatie in haar gemeente te willen behouden. De naturisten zullen ook vertegenwoordigd worden in het gebruikersoverleg van de Zandmotor.

Net voor dit overleg heeft de gemeente Monster een nieuwe locatie aangewezen voor het naaktstrand. Het naaktstrand wordt verplaats naar het strand ten noorden van de standopgang Watertoren en loopt door tot de grens met de gemeente Den Haag.  Hier krijgt het naaktstrand aansluiting op het naaktstrand van Kijkduin. Uiteraard zijn we blij dat het naaktstrand niet geheel verdwijnt, maar de nieuwe locatie heeft niet de voorkeur om de volgende redenen:
  1. Door dat de Zandmotor hier op geringe afstand voor de kust ligt, ontbreekt op dit strand het "echte zeegevoel". Door aanvankelijk weinig stroming in de lagune is de kans op slibvorming groot, waardoor zwemmen hier onaantrekkelijk wordt.
  2. Al vrij snel zal de lagune tussen het strand en de Zandmotor dicht slibben. De verwachting is dat na circa 5 jaar de Zandmotor hier zal aansluiten op de kust. In de tussentijd bestaat de kans dat er in de lagune een geul ontstaat, die bij de kentering van het getij levensgevaarlijk is. De gebruikers van het naaktstrand zullen uiteindelijk dan toch nog op de Zandmotor terecht komen, of volledig van de zee zijn afgesloten.
  3. Vanaf de strandopgang Watertoren tot aan de gemeente grens van Den Haag ligt slechts 300 meter strand. Indien het naaktstrand niet direct naast de strandopgang begint wordt wordt het naaktstrand nog korter. Van het oorspronkelijke naaktstrand met een lengte van 1000 meter blijft er zo wel erg weinig over.
  4. Het verplaatste naaktstrand is per auto vanaf de zijde van Monster, via de strandopgang Molenslag, vrijwel onbereikbaar (minimaal 3200 meter).


De voorkeur van de naturisten gaat uit naar een locatie op de Zandmotor ter hoogte van het Schelppad, eventueel in combinatie met de mogelijkheid voor naaktrecreatie aan het duinmeer. Hier bevindt zich naar verwachting de meest veilige zwemlocatie.
Ook is hier voldoende ruimte aanwezig om het verlies van het huidige naaktstrand te compenseren. Dit strandgedeelte is per auto, via de strandopgang Molenslag nog redelijk bereikbaar.

Het zou jammer zijn dat bij de uitbreiding van de kust met 100 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied de naturisten zoveel moeten inleveren.

Wordt vervolgd?02-02-2011: Ingezonden: foto vanaf strandopgang Schelppad. Het strand is veranderd in een bouwplaats. Tot en met 31 oktober 2011is het strand tussen strandopgang Schelppad en Watertoren volledig afgesloten.


De eerste (symbolische) eerste plons op 17-01-2011


Niet iedereen is blij met de Zandmotor.


Het monster op het Naaktstrand van Monster. Door de aanleg van de Zandmotor zal het naaktstrand het gehele strandseizoen 2011 gesloten zijn.

Algemeen


Het naaktstrand is in 2010 enige tijd afgesloten geweest, wegens werkzaamheden aan de kustversterking. Deze werkzaamheden maken deel uit van de kustversterking tussen Hoek van Holland en Scheveningen, één van de acht Zwakke Schakels in onze zeewering. Ook staan enkele foto's op de de pagina: Naaktstrand Monster op de schop.

Op het strand kan nu weer volop worden gerecreëerd, maar er is wel veel veranderd:
Voor de bestaande duinen is een nieuwe duinenrij aangebracht en het strand is verbreed. De voorste duintjes op het strand, een ideale beschutting tegen de wind, zijn verdwenen.  En ook de strekdammen, de zogenaamde Delflandse hoofden, zijn voor het grootste gedeelte onder het zand verdwenen. Helaas is de naaktstrand ongeveer 300 meter korter geworden, wel is het strand veel breder geworden.
Op het strand ligt nog een depot met buizen die nodig zijn voor de verdere versterking van de kust bij Kijkduin en Scheveningen, in het najaar van 2010.

In 2011 staan alweer nieuwe veranderingen op stapel. De provincie Zuid-Holland gaat hier ter hoogte van het naaktstrand een zogenaamde zandmotor aanleggen. De Zandmotor gaat er uitzien als een haak, die 1,5 kilometer de zee in steekt. Op het strand ligt dan een basis van twee kilometer breed. Deze haak komt ten noorden van Ter Heijde te liggen, ter hoogte van natuurgebied Solleveld.

Door de aanleg van de Zandmotor gaat het naaktstrand op de huidige locatie verdwijnen. Voor meer informatie kijk op de site van de Inmiddels is er door bezorgde inwoners uit Monster het actiecomité stopzandmotor.nl opgericht tegen de aanleg van de zandmotor.


Bron: Projectnota/ MER Aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust.
(door deze site is het huidige naaktstrand met rood aangegeven.)

Naaktrecreatie is toegestaan 5 m ten zuiden van strandpaal 109.5 en eindigende 200 m ten noorden van strandpaal 109.00. Dit is ongeveer 350 meter noordelijk van strandopgang Schelppad en 250 meter zuidelijk van strandopgang Watertoren. Het gebied is met borden aangegeven.

Op het naaktstrand zijn geen voorzieningen aanwezig. Wel zijn bij de strandopgang Molenslag, twee strandpaviljoens aanwezig.
Aan de noordkant ligt het naaktstrand van Kijkduin, op 650 meter afstand. In het gebied tussen de twee naaktstranden komt ook naaktrecreatie voor.

Op het naaktstrand is geen badtoezicht, de dichtstbijzijnde reddingspost bevindt zich op 2000 meter vanaf de zuidgrens, vlakbij de dam 11.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.