Naaktstrandje Schelphoekgat Serooskerke
De caissons en het scheepswrak.(Met dank aan Willem van Camping Smallegange's dijk)

Er liggen 3 caissons en een betonnen scheepswrak. Van west naar oost, 2 caissons die over waren van de deltawerken, daar naast een Phoenix caisson, en daar weer naast het scheepswrak. De meest westelijke caisson is een zgn. landhoofdcaisson. Omdat deze, in tegenstelling tot de schuin-aflopende bestemmingslocatie, op een vlakke bodem is afgezonken ligt de bovenkant schuin, en vormt dit een prachtige mogelijkheid om met een kano, surfplank, of klein bootje aan te meren, en op een beschutte plaats in de zon uit te rusten, of van hieruit even te zwemmen.

Naaktstrandje

Foto gemaakt tijdens het Young Ones! kano weekend. Bij het aanmeren moet wel rekening worden gehouden met metalen delen, maar die zijn in het heldere water goed zichtbaar. Daarnaast ligt een gewone caisson, 68x18x16,2 meter. De stalen schuiven zijn niet geplaatst, die liggen er nog bovenop, zodat je er gewoon doorheen kunt peddelen. Vooral op warme zomerdagen zoeken grote vissen, harders en zeebaarzen, hier beschutting voor de felle zon.

Naaktstrandje

De Phoenix caissons waren oorspronkelijk gebouwd om aan het einde van WO2 havenfaciliteiten voor de franse kust te maken. Na 1953 is het restant van deze oorlogsvoorraad vanuit Engeland naar Zeeland gesleept t.b.v. herstel van de dijken, o.a. bij de Schelphoek en Ouwerkerk. Opmerkelijk aan deze, niet gebruikte, caisson is de uitbouw aan de oostzijde. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat sommige caisson, voor hun oorspronkelijke doel, werden uitgerust met manschappenverblijven, en luchtafweergeschut. Het betonnen scheepswrak is in 1921, in La Havre gebouwd voor kolentransport tussen Frankrijk en Groot Brittannië. Wegens de schaarste aan staal na de 1ste wereldoorlog werden er toen schepen in gewapend beton gebouwd. Het schip zou voor het laatst gebruikt zijn bij de aanleg van de Veersedam. Bij de aanleg van de werkhaven schelphoek is het schip hierheen gevaren, en aan de Phoenix-caisson afgemeerd. Het is op den duur vol geregend, gezonken, en in de modder gezakt. De laatste jaren zijn er meerdere plannen gemaakt om het wrak te lichten en als duikobject af te zinken in het Grevelingenmeer. De duikers zijn er echter nog niet in geslaagd hun aandeel in het bijna 300.000 euro project bijeen te brengen.

Update: Op 21 jan. 2011 is men begonnen met het lichten van het scheepswrak.

Naaktstrandje

Een foto van het scheepswrak.

Naaktstrandje

Het scheepswrak ligt aan de kade.


Kies taal:
english deutsch français 

Cookie voorkeur wijzigen
Contact: Tjipke Tasma
e-mail info@naaktstrandje.nl
Volgen op:
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Instgram Instagram
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.