Laatst bezocht:  31-07-2019Algemeen   Route   Foto's   Gastenboek   Friesland   Nederland   English   Deutsch   France
 


DE POTTEN-2
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 2 april 2021 de gebiedsvisie DE POTTEN2 (pdf) ter inzage gelegd voor commentaar. Volgens de publicatie is de gebiedsvisie opgesteld met partners uit of betrokken bij het gebied om de potentie van het gebied beter te benutten.

De visie omvat een gebied van circa150 hectare waarbinnen ook het dagrecreatie gebied de Potten ligt, met het naaktstrandje. In deze visie zou het naaktstrand op termijn moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor een zogenaamd stadstrand.

Uit de visie is duidelijk dat de groei ambities van de waterskibaan voor een groot deel ten grondslag ligt, aan de nieuwe inrichting bij de zwemplas. Ondanks protesten van de naturisten is in 2017 aan de overkant van het naaktstrand een kabelwaterskibaan gerealiseerd. De gemeente heeft de argumenten van de naturisten toen van tafel geveegd, maar nu blijkt dat het naaktstrand door de komst van de kabelwaterskibaan uiteindelijk toch moet verdwijnen. De schuld wordt bij de naturisten gelegd en de gemeente heeft boter op haar hoofd:

"De neveneffecten van het naaktstrand vormen een smet op het gebied. Het zorgt voor een negatief en onveilige, laagwaardige reputatie. Zo zijn er signalen en aanwijzingen over de functie als cruiseplek en intimiderend gedrag naar recreërende jongeren en vrouwen op de waterskibaan."

Wat het intimiderend gedrag precies inhoud, wordt niet duidelijk uit het document. Zou alleen het zich naakt bevinden op de zwemsteigers al intimiderend gedrag zijn? En hoe is het gedrag van de recreërende jeugd op de naaktrecreanten? De zwemsteigers zijn niet nieuw en waren er al lang voor de aanleg van de kabelwaterskibaan. Bij deze aanleg was het uitgangspunt dat het naaktstrand gewoon kon blijven bestaan, ondanks de vele waarschuwingen.

De gemeente heeft het over signalen en aanwijzingen dat het naaktstrand fungeert als cruiseplek, maar heeft ondanks deze signalen onvoldoende actie ondernomen in de vorm van meer controle. De gemeente heeft zelfs de komst van de
waterskibaan hiervoor willen gebruiken (Leeuwardercourant 12-10-2016):

" Verder hoopt de gemeente dat de plannen die er zijn voor een waterskibaan in de plas ook dit probleem tackelen. ,,Dan kijken we naar de inrichting van het gebied en worden bosjes gedund zodat het minder aantrekkelijk wordt voor schennisplegers".

Ook een kwaliteitsimpuls van het naaktstrand, met een zandstrand, toiletvoorziening en douchegelegenheid, kan ook zorgen voor een vermindering van de overlast. Het naaktstrandje wordt dan veel meer gebruikt door serieuze naturisten, die mensen aanspreken op wangedrag.

Verder heeft de aanleg van de kabelwaterskibaan er voor gezorgd dat het zwemwater op het textielstrand gereduceerd is tot een klein pierebadje. Nu wordt er ruimte gezocht aan de overkant met een stadstrand. De gemeente doet er beter aan om een geschikte plek te vinden voor een stadstrand in de stad, waar het ook thuis hoort, en hoeft dan niet opzoek voor een nieuwe locatie van het naaktstrandje.

Deze site zal in een zienswijze voorstellen de kabelwaterskibaan op te heffen, zodat er weer voldoende ruimte komt voor de textielrecreant. Aan deze zijde is er voldoende ruimte voor horeca voorzieningen en er is absoluut geen reden om het naaktstrandje op te heffen. Het naaktstrandje moet hierbij een flinke opwaardering krijgen met een zandstrand en toiletvoorziening en douche. Ook het probleem van de wateroverlast op het strandje door het verhoogde waterpeil in het achtergelegen natuurgebied de Potskar moet worden aangepakt.

Een Pottenstrand zonder een naaktstrandje is een flinke afwaardering van het gebied, vandaar een negatieve 2 boven dit artikel.

De conceptambitie is in te zien vanaf 2 april 2021 tot en met 29 april 2021 (vier weken). Tijdens de deze termijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen. Dit kan via het emailadres recreatie_toerisme@sudwestfryslan.nl.

Bezoekers van het naaktstrand De Potten kunnen ook contact opnemen met NFN. Laat het ook weten als je samen met NFN je wilt inzetten voor naaktrecreatie in Súdwest Fryslân. Mail naar strand@nfn.nl

Kijk ook op de site van de NFN.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend