Algemeen   Route   Foto's   Gastenboek  Het dempen   Drenthe   Nederland  English  Deutsch  France


Naaktstrandje De Grote Moere

Het gedooggebied voor naaktrecreatie is vanaf april 2014 opgeheven.
Ook geklede bezoekers die zich buiten de paden bevinden worden bekeurd.

locatie is vervallen voor naaktrecreatie met gele paaltjes aangegeven ,
de borden zijn gestolen
oppervlakte 0,5 hectare
met gedoog zone circa 4,3 hectare
parkeren op 1750 meter bushalte op 25 min fietsen meenemen op tot op het strandje
zandstrand waterkwaliteit, geen controle
gevaarlijk om hier te zwemmen
geen geleidelijk aflopende bodem zwemwater
honden aangelijnd toegestaan    Aa en Hunze op zoek naar andere locatie naaktrecreatie

Gieten, 30 april 2014 - Burgemeester Eric van Oosterhout heeft afgesproken met vertegenwoordigers van naaktstrandje.nl en de Naturisten Federatie Nederland (NFN) dat er geen naaktrecreatie meer toegestaan is bij De Grote Moere in Grolloo. De komende tijd gaat de gemeente met deze vertegenwoordigers op zoek naar een andere locatie voor naaktrecreatie.

NFN gaat de voorwaarden voor een locatie voor naaktrecreatie in kaart brengen. Daarna gaan de partijen gezamenlijk kijken welke locatie voldoet aan deze volwaarden. Het zoekgebied voor een andere locatie strekt zich uit tot de hele provincie Drenthe.

Sinds begin april heeft de gemeente Aa en Hunze maatregelen getroffen bij De Grote Moere. Recreatiebedrijven, wandelaars, fietsers en naturisten die het gebied bezochten hadden geregeld last van sekstoerisme. Het recreatiegebied De Grote Moere blijft voor naaktrecreatie en sekstoerisme een verboden gebied. Hier blijven de politie, Staatsbosbeheer en de gemeente Aa en Hunze op toezien.  

Noot naaktstrandje.nl : Deze site ontraadt hier naaktrecreatie, omdat het ruimte wil geven aan het zoeken naar een nieuwe locatie. Bovendien is het niet meer toegestaan zich buiten de paden te begeven, waardoor strandrecreatie aan de plas niet meer mogelijk is. Naaktrecreatie is volgens art. 430a WvS toegestaan op elke geschikte plek en kan dus niet worden verboden.


30-05-2016:  RTV Drenthe  Roep om nieuw Drents naaktstrand

25-05-2016
:  NFN: Biedt nieuwe recreatieplas kans voor naaktrecreanten?

11-05-2016:
De Grote Moere over tien jaar gedempt met 35.000 vrachtwagens zand

25-04-2016
: RTV Drenthe Zandwinplas De Moere leeggevist om massale vissterfte te voorkomen


10-01-2015:
 Steeds duidelijker wordt waarom de naturisten moesten vertrekken bij de Grote Moere:06-05-2014
: Burgemeester is werkelijk alle schaamte voorbij met het retweeten:
Wat voor deze site duidelijk is, de Grote Moere moest niet dicht vanwege de seksuele overlast, maar omdat de buurman (Erik Eefting van Outdoor Grolloo) een oogje had laten vallen op het gebied. Een excuus is dan snel gevonden.


06-05-2014: Naturisten zijn in Drenthe naarstig op zoek naar mooie plekjes om te recreëren. Sekstoeristen hebben het naaktlopen bij de Grote Moere in Grolloo verpest. Volgens de Naturisten Federatie Nederland biedt Drenthe te weinig mogelijkheden voor naaktrecreatie. Drents Diep over de kansen en beperkingen van naturisme.


28-04-2014: Einde aan het gedooggebied voor naaktrecreatie bij de Grote Moere.
Door de werkzaamheden in verband met het dempen van de plas is het in 2006 aangewezen gedooggebied voor naaktrecreatie vrijwel ongeschikt geworden voor strandrecreatie. De gemeente Aa en Hunze wil met het tegengaan van de seksuele overlast rondom de Grote Moere niet meewerken aan het aanwijzen van een ander gedooggedeelte voor naaktrecreatie aan de plas en heeft het besluit voor het gedooggebied ingetrokken. Deze seksuele overlast is voor veel naaktrecreanten ook een belangrijke reden geweest om de Grote Moere te mijden, waardoor de seksrecreanten hier de overhand hebben gekregen.

De
gemeente is bereid om samen met de naturisten op zoek te gaan naar een geschikte alternatieve locatie. Zowel naaktstrandje.nl als de NFN gaat akkoord met de voorgestelde oplossing en hoopt, dat al volgend jaar gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe locatie. Uiteraard is het erg jammer dat hiermee een eind komt aan circa 30 jaar naaktrecreatie in dit prachtige natuurgebied.

Naaktstrandje.nl betreurt het, dat de gemeente de naturisten niet uit eigen beweging op de hoogte heeft gesteld van de politieacties in verband met het terugdringen van de seksuele overlast, waardoor pas in een laat stadium duidelijk is geworden dat ook naaktrecreanten niet meer terecht kunnen bij de Grote Moere. De bezoekers van de site zijn hierdoor niet goed geïnformeerd, waardoor bezoekers van de plas mogelijk ten onrechte een bekeuring hebben ontvangen. De gemeente Aa en Hunze wordt gevraagd de consequenties voor haar rekening te nemen van dit onduidelijke beleid en het OM te vragen deze bekeuringen te seponeren.

Tjipke Tasma, webmaster naaktstrandje.nl


23-04-2014: Burgemeester Eric van Oosterhout doet weer eens zijn zegje in de krant, in plaats van de naturisten juist te informeren.

23-04-2014: De boete is binnen, alleen niet voor de beloofde naaktloperij.
De agent zag kennelijk in dat het gebied erg geschikt is voor naaktrecreatie en dat naaktloperij niet in aanmerking komt voor een boete. Dus dan verander je achteraf toch gewoon de overtreding in F055 (dat kan als je je bonnenboekje niet bij je hebt):

"Op of aan de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats deelnemen
aan een samenscholing, onnodig opdringen of door uitdagend gedrag
aanleiding geven tot wanordelijkheden"

Er wordt hier een vuil spelletje gespeeld bij de Grote Moere.

20-04-2014: Webmaster van deze site gaat ook op de bon.Vandaag ging ik polshoogte nemen bij de Grote Moere als voorbereiding op het gesprek met burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze van komende vrijdag 25 april. In een gesprek met een ambtenaar van de gemeente is mij duidelijk verteld dat de politieacties zich alleen richten tegen seksrecreanten.

Na een prachtige middag kwam er tegen 5 uur plotseling controle van de politie langs de plas. Tot mijn verwondering werd iedereen langs de plas op de bon geslingerd. Geklede bezoekers, omdat zij zich niet op de paden bevonden. En blote bezoekers voor naaktrecreatie. Zelf ben ik bekeurd juist omdat ik mij wel op het pad bevond alleen in mijn blootje.

Opvallend was dat de agent mij niet duidelijk kon maken op welke wetsgrond ik een bekeuring kreeg. Van de gedoogzone waar ik net buiten was (ongeveer 15 meter) had hij nog nooit gehoord. Het enige wat hij wist te vertellen dat dit in opdracht was van de burgemeester. Van art. 430a WvS. had deze agent weinig kaas gegeten en weigerde hierover in discussie te gaan. Zelfs een afschrift van mijn bekeuring zat er niet in, want bekeuren doe je kennelijk ook zonder (bonnenboekje).

Ook zijn er weer diverse bekeuring langs de weg uitgeschreven. Uit voorzorg had ik de auto maar in Grolloo geparkeerd, dus bleef het maar bij één bekeuring.
Zowel bij de politie als bij de gemeente heb ik gemeld dat de borden (voor zover ik kan beoordelen) illegaal zijn geplaatst. Tot nu aan toe heb ik geen reactie gekregen.De "wetshandhavers" maken zich snel uit de voeten en durven de discussie niet aan over art. 430a WvS. Hoe kun je nu de wet handhaven als die niet kent?

De burgemeester heeft vrijdag heel wat uit te leggen!

Een foto van naaktrecreatie net buiten de gedoogzone. (Voor de selfie stond de camera op het gedoogpaaltje).


10-04-2014: 25 april gaan naaktstrandje.nl en de NFN met de gemeente in gesprek over de ontstane situatie naar aanleiding van het besluit om de seksuele overlast langs de plas aan te pakken. Door het nieuwe volledige parkeerverbod is het naaktstrandje ook voor de naturisten slecht bereikbaar.
De gemeente heeft al wel laten weten dat naaktrecreatie langs de plas blijft toegestaan.
De (politie)acties zijn uitsluitend gericht tegen de seksrecreanten.

De NFN vraagt regelmatige bezoekers van het naaktstrand zich te melden via Bernd@nfn.nl Lees hier het bericht op site van de NFN.

 

01-04-2014:  RTV Gemeente treedt op tegen schennispleging Grote Moere.
Hoera, de gemeente Aa en Hunze, de politie en Staatsbosbeheer gaan optreden tegen seksrecreanten aan de plas.

Helaas gaat de gemeente met het afkondigen van een totaal parkeerverbod langs de plas veel te ver. Het gebied rondom de plas is en blijft uitermate geschikt voor naaktrecreatie en heeft zelfs een officieel aangewezen gedeelte voor naaktrecreatie.
Door het vrijwel onbereikbaar maken van het gebied voor automobilisten worden de naturisten zwaar getroffen. Deze site heeft dan ook bezwaar aangetekend (met Wob-verzoek) tegen het ingestelde parkeerverbod. Enkele jaren geleden werd er bij het Laakse Strand om dezelfde reden ook een parkeerverbod ingesteld, maar dit bleek juridisch niet houdbaar.
Het instellen van een parkeerverbod is alleen mogelijk in verband met de verkeersveiligheid en deze lijkt hier niet in het geding. Verder schendt de gemeente Aa en Hunze de afspraak met de naturisten om beperkt parkeren bij de plas toe te staan.
(persbericht Aa en Hunze 18 mei 2006).

08-04-2014: Uit verder onderzoek blijkt dat geen verkeersbesluit is genomen dat gepubliceerd is in de Staatscourant. Het parkeerverbod bord is dus illegaal door de gemeente Aa en Hunze geplaatst.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

30-11-2013  Het WOB verzoek van naaktstrandje, waarbij alle vergunningen worden opgevraagd die betrekking hebben op het dempen van de plas, levert niets op.
Het enige wat het onderzoek heeft opgeleverd is de vreemde constatering dat Staatsbosbeheer geen vergunning heeft om de plas te dempen.

26-11-2013
 Restafval Avebe nekt vis Grote Moere

14-11-2013
Nieuw onderzoek naar dode vissen Grote Moere (DvhN)
                        Massale vissterfte Grote Moere blijft mysterie (rtvDrenthe)

22/24-10-2013 Dagblad van het Noorden:
Opnieuw veel dode vissen bij Grote Moere in Grolloo (Kijk ook in het Gastenboek)Na berichtgeving in het gastenboek en ook in de lokale media over massale vissterfte, nam ook naaktstrandje.nl een kijkje bij de Grote Moere. Langs de plas hangt de stank van rottende vis. En aan de oevers drijft veel dode vis. Een aantal foto's is geplaatst op de nieuwspagina.

22-06-2013
: Ook dit jaar wordt er weer vol op gewerkt aan het dempen van de plas. Aan het begin van het strandje staan schaftketen en materieel. Verder zijn er een aantal bassin gemaakt waarin boorspecie wordt opgeslagen. Deze boorspecie komt vrij bij de aanleg van de gasleiding NorgroN. Bezoekers klagen in het gastenboek ook veel over stankoverlast rondom de plas. Kijk op de foto-pagina voor een overzicht van de werkzaamheden.

Hoewel er veel overlast is van de werkzaamheden kan er ook nog prima worden gerecreëerd.

17-07-2011
: Staatsbosbeheer is al tijdens het broed/strandseizoen begonnen met de aanleg van een verhard pad bij de plas, ten behoeve van het dempen van de plas. Dit geeft vooral veel overlast op het officiële naaktstrand gedeelte; hier staat vaak veel materieel en een schaftkeet. Binnenkort stuurt Staatsbosbeheer ook nog honden op de naturisten af; honden mogen hier straks los rondlopen. Wanneer komt er ooit een einde aan de pesterijen van Staatsbosbeheer?

Het parkeren aan de Tienmaatsweg is nu nog verder beperkt; er mag alleen zuidelijk van de hoofdtoegang (in de berm!) worden geparkeerd. Voor het dempen zijn naar schatting 100.000 vrachtauto nodig. Volgens de planning zal het herinrichten van de plas circa 10 jaar duren, maar hoelang kan er nog naturistisch worden gerecreëerd?Van het officiële naaktstrand is weinig meer over door de aanleg van de nieuwe verharde weg. Recreëren op de weg lijkt nu de beste optie.


Algemeen
De Grote Moere, ten oosten van Grolloo, is ontstaan door zandafgraving. Al in 1938 werd begonnen met de zandwinning. Voor het laatst is hier zand gewonnen in 1999. Het gebied rondom de plas van 15 hectare is daarna niet geschikt gemaakt voor strandrecreatie. Om de naaktrecreatie en de seksuele overlast aan de plas tegen te gaan, heeft de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken samen met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de plas, het plan ontwikkeld om de plas te dempen, en hiervan een natuurpark te maken.

Met de aanleg van dit natuurpark gaat een prachtig stuk natuur verloren en zal op termijn het naaktstrandje gaan verdwijnen. Jammer dat een organisatie als Staatsbosbeheer meewerkt aan de vernieling van dit gebied.

Begin 2008 heeft men een klein gedeelte van de plas gedempt. In 2010 is weer een gedeelte gedempt, dit maal met klei afkomstig van de uitbreiding van het provinciehuis in Assen. Met de aanlag van een verhard pad in 2011 lijkt het er op dat het dempen wordt geïntensiveerd. Op dit moment 2014 is er ongeveer 50 meter van de 450 lange plas gedempt.

Aan de plas vindt al meer dan 25 jaar naaktrecreatie plaats. Sinds 18 mei 2006 heeft het een officiële status gekregen aan de zuidoost zijde. De gemeente heeft hier gele paaltjes en borden geplaatst. Op de borden staat de onderstaande tekst:
''Gedoogzone ongeklede recreatie. Gedurende de periode van 15 april tot 15 september tussen 10.00 en 20.00 uur binnen het met palen (gele kop) begrensde gebied".

De borden zijn al snel door vandalen gestolen. In de praktijk vindt naaktrecreatie nog steeds rondom de gehele plas plaats.

In 2004 is een vereniging opgericht door bezoekers van de plas. De vereniging is in 2006 gestopt bij gebrek aan bestuursleden.

Op het naaktstrandje zijn geen voorzieningen.

De plas is niet geschikt gemaakt als zwemplas. De gemeente raad het af om hier te gaan zwemmen. Door de grote diepte van de plas, tot 40 meter, kunnen er grote temperatuursverschillen ontstaan, wat zwemmen levensgevaarlijk maakt.
Ook loopt de bodem zeer snel af en is bovendien onstabiel. Een afgebakend zwemgedeelte voor kinderen ontbreekt. Uiteraard is er ook geen controle op de zwemwaterkwaliteit. Het water was vroeger zeer helder, maar is nu door het gedeeltelijke dempen troebel en kleiig geworden.
WeerNieuws
11-05-2017 Man over Grote Moere Grolloo: ‘Wij mogen daar gewoon vergade...
11-05-2016 De Grote Moere over tien jaar gedempt met 35.000 vrachtwagens ...
22-10-2013 Opnieuw veel dode vissen bij Grote Moere in Grolloo.
21-09-2013 Vissterfte bij dempen Grote Moere Grolloo
28-07-2006 Werkelijk elk jaar is het hier hetzelfde gesodemieter.
27-05-2006 Seks bij de plas geeft alleen maar gedonder
15-11-2005 Burgemeester belooft aanpak de Grote Moere.
05-08-2005 Actie voor naaktstrand.
03-06-2005 Naaktzwemmen gedoogd bij zandwinplasAan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend